Folkenes demokratiske parti (HDP) kritiserer de grenseoverskridende angrepene

I en uttalelse sier HDP at løsningen på Tyrkias problemer ligger ikke i å krige i nabostatene. De viser til at Tyrkia har holdt på med dette de siste 38 åra, uten resultat. Den eneste farbare veien til en løsning ligger i fred og forhandlinger.