Vellykket landsstyremøte i Solidaritet med Kurdistan

Søndag 6. Juni ble det holdt et vellykket landsstyremøte i Solidaritet med
Kurdistan. Landstyret i organisasjonen velges ved det årlige landsmøtet og
møtes hver 6. måned for å følge opp organisasjonens vedtatte arbeidsplan og
politikk.
Under selve landsstyremøtet ble det blant annet formelt vedtatt å godkjenne
vårt nye lokallag på nedre Romerike. Vi diskuterte også den politiske
utviklingen i alle deler av Kurdistan, og vårt videre arbeid som
solidaritetsorganisasjon og la planer for de neste 6 månedene.

Det ble også vedtatt politiske uttalelser for å fordømme angrepene på HDP,
og for å uttrykke vår solidaritet med befolkningen i Palestina. De politiske
uttalelsene kan du lese på våre hjemmesider.
Vi vil takke landsstyret for et godt og produktivt møte, og gleder oss til å
ta fatt på arbeidsoppgavene i halvåret som kommer.
På vegne av arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan, Truls Strand
Offerdal & Stina Bergsten, – medledere i Solidaritet med Kurdistan.