Frykter at IS gjenoppstår

Intervju med Abdul Karim Omar fra sjølstyremyndighetene i Nord og Øst Syria i Klassekampen 24.8

Omar er på rundreise i Norden for å endre de nordiske landas holdning til Nord og Øst Syria og deres holdning til Tyrkias okkupasjon og trusler om utvidelse av okkupasjonen til nye områder.