Info om Tyrkia fra Foreningen Dugnad for menneskerettigheter

Foreningen “Dugnad for menneskerettigheter” som ble etablert i 2020 utgir en månedsbulletin med informasjon om Tyrkia. Her er siste nummer:

Tyrkiabulletin for Oktober 2022.

Dette er en bulletin om tyrkiske forhold sendt ut en gang i måneden siden januar 2020.Den starter nå opp igjen etter noen måneders stans. Ganime Yavaş som har utdannelse fra Tyrkia i radio, TV og kino er ny medarbeider fra august av. Vi ønsker henne velkommen! Fra januar 2021 av har bulletinen vært tilknyttet medlemsorganisasjonen «Dugnad for menneskerettigheter» (www.dufmr.no). Bulletinen dekker et utvalg nyheter med linker og med særlig vekt på menneskerettigheter, men også med informasjon om utvalgte politiske hendelser og forsøk på en oppsummering av noen trender, evt. fremleggelse av fakta som ikke er kommet frem i de store mediene. Dersom du ikke vil motta bulletinen, gi beskjed til Ragnar Næss på rnpost@online.no.

Innhold

Menneskerettigheter. 2

211 forfattere har protestert mot Tyrkias nye lov mot «desinformasjon». 2

Syriske flyktninger som vil krysse grensen til Hellas stanses. 2

Etter Erdoğans hatefulle tale brenner tyrkiske barn greske flagg. 2

Erdoğan med nye angrep på journalister. 3

Gresk politi melder at syriske flyktninger som ville krysse grensen til Hellas ble kledd nakne. 3

Barnearbeidere brukt i plastresirkulering. 3

Støtter Tyrkia en tidligere gren av Al-Qaida i Syria?. 3

Tyrkia arresterer en rekke kurdiske journalister 25.oktober. 3

Aktivitet i «Dugnad for menneskerettigheter». 4

13.oktober besøkte «Dugnad for menneskerettigheter» sekretariatet for oljefondets etikkråd. 4

Utenrikspolitikk. 4

Tyrkisk-libysk energiavtale vekker reaksjoner i østlige Middelhav. 4

Krass ordveksling mellom Mitsotakis og Erdoğan i Prag. 4

Tilløp til forsoning mellom Armenia, Tyrkia og Aserbaijan. 4

Tyrkia sender karrierediplomat som ny ambassadør til Israel 5

Tyrkia benekter bruk av kjemiske våpen i Nord-Irak. 5

Amerikansk talsperson reiser til Tyrkia for å drøfte sanksjoner mot Russland. 5

Tyrkia kritiserer Sverige for unnfallehet mht terrorisme før jens Stoltenbergs besøk. 5

Tyrkia og israel blir enige om å styrke forsvarssamarbeid. 5

Innenrikspolitikk. 6

Tyrkia investerer tungt i forsvarsindustri. 6

Journalisten Amberin Zaman er pessimistisk mht opposisjonens muligheter i valget 2023. 6

Opposisjonen reiser ny debatt om hodeplagg. 6

Iranske turister styrker økonomien i Tyrkias østligste provins. 7

«Ord kan ikke beskrive gruveulykken». 7

Kan Erdoğan snu sin synkende popularitet? Det ser slik ut. 7

Konsertene til den verdenskjente iranske artisten Mohsen Namjoo er avlyst i Tyrkia. 7

Delvis, men ikke god løsning på de tyrkiske alevienes problemer. 8

Økonomi 8

Inflasjonen passerer 83% mens Tyrkia vurdere nye rentekutt. 8

Erdoğans støttespillere uttrykker frustrasjon over rentekutt-debatten. 8

Rike russere  og ukrainere kjøper opp eiendommer i Antalya i høyt tempo. 8

Menneskerettigheter

211 forfattere har protestert mot Tyrkias nye lov mot «desinformasjon».

Opposisjonen har reist en bred protest mot denne loven, og blant dem er Tyrkias eneste nobelprisvinner, Orhan Pamuk. President Erdoğan har derimot beskrevet loven som en «absolutt nødvendighet».

Nobel laureate Orhan Pamuk, writers reject Turkey’s new ‘censorship’ bill – Al-Monitor: Independent, trusted coverage of the Middle East

Syriske flyktninger som vil krysse grensen til Hellas stanses.

Reuters melder at tyrkiske grensevakter stoppet 600 syriske flyktninger fra å krysse grensen til Hellas. Flyktningene meldte fra til Reuters da de var tilbake i den tyrkiske grensebyen Ipsala. Tyrkiske myndigheter avviser historien og sier at grekerne bare er interessert i år baktale Tyrkia.

Turkey prevents Syrian migrants crossing into Greece, group member says | Reuters

Etter Erdoğans hatefulle tale brenner tyrkiske barn greske flagg.

Greek City Times melder at etter Erdoğans hatefulle taler brenner tyrkiske barn greske flagg offentlig. Den tyrkiske kurvballstjernen Enes Kanter påpeker at det å la barn brenne andre lands flagg er helt forkastelig og at et sivilisert land ikke gjør slikt. Erdoğans Tyrkia er ikke mitt Tyrkia, sier han.

Turkish Children Are Burning Greek Flags Because Of Erdogan Hate Speech: ENES KANTER (greekcitytimes.com)

Erdoğan med nye angrep på journalister.

En ny lov mot «spredning av falske påstander» ble vedtatt i parlamentet 13.oktober med AKPs og  MHPs stemmer. Den gir fra ett år til tre års fengsel ved brudd på loven, og dobler straffen dersom den som fremsetter påstandene opptrer anonymt.  Den har også nye bestemmelser som kan ramme nyhetsformidlere som publiserer slike påstander.

Opinion | In Turkey, Erdogan advances his crackdown on journalists – The Washington Post

Gresk politi melder at syriske flyktninger som ville krysse grensen til Hellas ble kledd nakne.

Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi på Twitter: «Türkiye’s behaviour towards 92 migrants whom we rescued at the borders today,is a shame for civilisation. We expect Ankara to investigate the incident and protect at last, its borders with the EU. https://t.co/JYtUG1RnzC» / Twitter

Barnearbeidere brukt i plastresirkulering

I sin rapport henleder Human Rights Watch (HRW) oppmerksomhet på det faktum at barnearbeidere er ansatt i plastresirkulering i Tyrkia. Skadelige kjemikalier og tungmetaller som forekommer i plastresirkulering kan forårsake skader som endrer DNA

Rapor: Plastik geri dönüşümünde çocuk işçiler çalıştırılıyor; bakanlık umursamıyor – Diken

Støtter Tyrkia en tidligere gren av Al-Qaida i Syria?

 Jonathan Spyer skriver i Jerusalem Post at mye tyder på at Tyrkia gir direkte støtte til Hayat Tahrir al Sham,  tidligere Jabat Al-Nusra, en av Syrias største terroristgrupper som tidligere var en gren av Al-Qaida. Mye tyder på at dette samarbeidet er blitt styrket i det siste, særlig i Afrin, som Tyrkia okkuperte i 2018 og styrer ved hjelp av den såkalte «Syriske Nasjonale Armé» som formelt er underordnet lokale syresmakter, men reelt sett styres fra Ankara. Den er restene av de gruppene som gjorde opprør for ti år siden, og består av en rekke lokale militser som ofte kriger mot hverandre i konkurranse om ressurser, og trakasserer lokalbefolkningen. Tyrkia kntrtollerer området for å hindre den kurdiske de facto regjeringen lenger øst i å innta området.

Is Turkey backing a former al-Qaeda affiliate in Syria? – The Jerusalem Post (jpost.com)

 

Tyrkia arresterer en rekke kurdiske journalister 25.oktober.

 Amberin Zaman melder at det dreier seg om 12 journalister i kurdiske nyhetsbyråer i byene Ankara,Istanbul, Manisa,Van, DIyarbakır, og Urfa. Aksjinen er del av et økende press mot nyhetsbyråene Mezopotamya News Agency og kvinnenyhetsbyrået JINNEWS, byråer som særlig rapporterer om overgrep mot kurdere. Arrestasjonene skjedde før daggry. Alle ble brakt til anti-terroravdelingen i Ankara-politiet. Dilan Babat, en JINNEWS reporter forteller at politifolk med lange rifler tvang henne i gulvet og satte seg på henne mens de satte håndjern på henne.

Turkey ramps up pressure on Kurdish journalists with further mass detentions – Al-Monitor: Independent, trusted coverage of the Middle East

Aktivitet i «Dugnad for menneskerettigheter»

13.oktober besøkte «Dugnad for menneskerettigheter» sekretariatet for oljefondets etikkråd.

Ali Osman Gözağaç, styremedlem i DUFMR, og Ragnar Næss, medlem, besøkte sekretariatet for etikkrådet for Oljefondet 13. oktober. Etikkrådet foretar undersøkelser for å sjekke om selskaper oljefondet investerer i direkte eller indirekte bidrar til menneskerettighetsbrudd og økonomisk kriminalitet. Sekretariatets leder Eli Lund redegjorde for etikkrådets virksomhet. Etikkrådet er en uavhengig enhet, ledet av Johan H. Andresen, og gjennomfører undersøkelser av selskaper fondet investerer i. I gitte tilfeller utelukkes selskaper etter en undersøkelse. Terskelen for utelukkelse skal være høy. Etikkrådet har også initiert egne undersøkelser, blant annet i tekstilindustri i ulike land. Ingen tyrkiske selskaper er utelukket eller under undersøkelse i dag.

Gözağaç, som var politimester med ansvar for økokrim i Tyrkia inntil han måtte flykte fordi han nektet å etterkomme politiske signaler om hvem han skulle arrestere, pekte på at det tyrkiske flyselskapet Turkish Airlines har bidratt med å sende våpen til terrorgrupper i Libya og mente at  burde foreta en undersøkelse av dette selskapet. Vi nevnte også at vi i listen over tyrkiske selskaper fondet investerer i hadde funnet tre firmaer som har vært anklaget for kriminalitet, og ba om at etikkrådet vil ta dette opp og undersøke sakene. İnformasjon oversendes etikkrådet.

Utenrikspolitikk

Tyrkisk-libysk energiavtale vekker reaksjoner i østlige Middelhav

Al monitor melder 4. oktober at Tyrkia har undertegnet en energi-avtale med den Tripoli-baserte regjeringen i Libya. Detaljene er ikke kjent, men skal gå ut på at de  to landene skal samarbeide om letiting etter olje i østlige Middelhav. Som kjent har Tyrkia krevet suverenitet over store havstrekninger mellom det tyrkiske fastlandet og Libya.

Turkey-Libya energy deal clouds waters in East Mediterranean – Al-Monitor: Independent, trusted coverage of the Middle East

Krass ordveksling mellom Mitsotakis og Erdoğan i Prag

Den greske avisen «Ekathemerini» melder 6. oktober at det var en krass meningsutveksling mellom Erdoğan og den greske statsmministeren Mitsotakis  på middagen for en del ledere i det første møtet i «European Political Community». Erdoğan skal ha sagt at Mitsotakis måtte stoppe å skape spenninger i østlige Middelhav og at Mitsotakis hadde svart at Erdoğan måtte stoppe med å reise spørsmålet om status for de greske øyene, og videre føre en sivilisert debatt, ikke bruke ekstrem retorikk.

Heated exchange between Mitsotakis and Erdogan in Prague | eKathimerini.com

 

Tilløp til forsoning mellom Armenia, Tyrkia og Aserbaijan

På møtet i «European Political Community 6.oktober hadde den den armenske lederen Pasinjian, Aserbaijans Aliev og Erdoğan et uformelt møte. Dette er det første møtet av dette slaget siden forbindelsen mellom de to statene ble brutt for 13 år siden, og tolkes som et mulig fremstøt for en forsoning mellom Aserbaijan som støttes av Tyrkia, på den ene siden, og Armenia på den andre.

Turkish, Armenian, Azeri leaders hold landmark talks – Al-Monitor: Independent, trusted coverage of the Middle East

 

Tyrkia sender karrierediplomat som ny ambassadør til Israel

Den tyrkiske karrierediplomaten Torunlar ble utnevnt til ambassadør i Israel etter en periode på fem år uten slik kontakt mellom landene. Torunlar som i mer enn 40 år har jobbet som ambassadør  en rekke steder, inkludert Hellas, India og Storbritannia.

Turkey taps career diplomat as new ambassador to Israel – Al-Monitor: Independent, trusted coverage of the Middle East

 

Tyrkia benekter bruk av kjemiske våpen i Nord-Irak

Nyhetskilder nær PKK publiserte tidlig i oktober videoer som indikerer at Tyrkia har brukt kjemiske våpen mot den kurdiske væpnete motstandsorganisasjonen PKK i det området den holder i Nord-Irak og der tyrkiske tropper en rekke hager har invadert området. Tyrkia avviser påstandene.

Turkey slams allegations of chemical weapons use in northern Iraq | Reuters

 

Amerikansk talsperson reiser til Tyrkia for å drøfte sanksjoner mot Russland

Elizabeth Rosenberg, ansatt i det amerikanske finansdepartementet som spesialist på økonomisk kriminalitet reiste til Tyrkia i midten av oktober for å drøfte økonomiske sanksjoner mot Russland med tyrkiske ledere.

Senior U.S. Treasury official traveled to Turkey to discuss sanctions on Russia | Reuters

 

Tyrkia kritiserer Sverige for unnfallehet mht terrorisme før jens Stoltenbergs besøk.

Tyrkia og Ungarn er de eneste NATO-landene som ikke har sagt ja til Sveriges og Finlands søknad om å bli NATO-medlemmer. Tyrkia har imidlertid angrepet Sverige for ikke å undersøke «terrorvirksomhet» rettet mot Tyrkia, dvs kurdiske aktører som jobber fra Sverige. NATO-sjef Jens Stoltenberg reiste til Ankara for å berolige Erdoğan om at svenske myndigheter vil slå ned på terror organisert på svensk territorium. Hans besøk ble gjennomført før den svenske statsministeren Kristerssons planlagte besøk 8. november.

Turkey blasts Sweden ahead of NATO chief’s visit to appease Erdogan – Al-Monitor: Independent, trusted coverage of the Middle East

 

Tyrkia og israel blir enige om å styrke forsvarssamarbeid.

Israels forsvarsminister  Benny Gantz beøkte Tyrkia i slutten av oktober for å diskutere felles saker. Gantz beskrev møtet som «historisk» etter at de to landene gjenopprettet fulle diplomatiske forbindelser etter en pause på mer enn ti år. Gantz møtte Erdoğan og den tyrkiske forsvarsministeren Hulusi Akar. I en uttalelse understreket Gantz behovet for å stabilisere situasjonen i østlige Middelhav, gitt konflikten mellom Hellas og Tyrkia.  

Turkey, Israel agree to strengthen defense ties – Al-Monitor: Independent, trusted coverage of the Middle East

Innenrikspolitikk

Tyrkia investerer tungt i forsvarsindustri.

Tyrkia prøvekjørte den nye raketten Tayfun 19.oktober. Den har en rekkevidde på mer enn 500 kilometer og ses på som et tegn på at Tyrkia nå investerer tungt i opprustning. Forsvarsminister Hulusi Akar påpeker at Tyrkia nå produserer 80% av nye våpen for landet selv, og derfor er mindre avhengig av kjøp i utlandet. Tayfun er siste utgave av flere rakettsystemer landet har produsert i de siste årene

Turkey pours money into defense industry | eKathimerini.com

Journalisten Amberin Zaman er pessimistisk mht opposisjonens muligheter i valget 2023

……recent opinion polls suggest that Erdogan is recovering lost ground. A slew of subsidies for energy, low-income housing and wiping utilities’ debts for the poor will have helped. And as I sadly keep having to report, the opposition is doing itself no favors with right-wing nationalist Iyi Party leader Meral Aksener sabotaging main opposition leader Kemal Kilicdaroglu’s campaign to become the presidential candidate at every turn. There is mounting speculation that she may well strike a deal with Erdogan to supplant the aging Bahceli as his ally, probably after the elections. Anything is possible. Bahceli used to be Erdogan’s fiercest — and most entertaining — critic.

In the meantime, the largest pro-Kurdish bloc, the Peoples’ Democratic Party (HDP), says it will come up with its own candidate for the presidency. That could well sound the death knell for the opposition as the balloting would almost certainly then have to go to a second round. The conventional wisdom is that the opposition’s sole hope of winning rests on beating Erdogan in the first round. In order for that to happen, the Kurds and the other main opposition parties would need to back the same candidate. But who can blame the HDP? Aksener treats them like pariahs and Kilicdaroglu, terrified of being labeled a «terrorist,» has said absolutely nothing that might persuade an average HDP voter that he will improve their lot.

Opposisjonen reiser ny debatt om hodeplagg.

Det tyrkiske militæret bidro til å innføre forbud mot bruk av hijab i offentlige stillinger etter kuppet i 1980. Etter forsøk på å fjerne forbudet ble forbudet styrket på slutten av 90-tallet da de militære presset Erbakans regjering  til å fratre. Erdoğan lettet på dette forbudet i 2008. CHP-lederen Kılıçdaroğlu sa 4. oktober at han ville foreslå en lov for sikre retten til å bruke hijab i offentlige institusjoner. Dette for å «bekjempe splittelsen i landet på dette punktet».

Headscarf debate returns to Turkish politics at initiative of secularist opposition  – Al-Monitor: Independent, trusted coverage of the Middle East

Iranske turister styrker økonomien i Tyrkias østligste provins.

Byen Van lengst øst i Tyrkia har hatt en oppblomstring på grunn av turister fra Iran. Det foreligger et tydelig økonomisk oppsving basert på penger disse turistene legger igjen. Iranerne kjøper klær, kosmetikk og andre varer som er billigere enn i Iran, og de ferier på Vans hoteller og restauranter. Van ble besøkt av mer enn 300.000 iranske turister i løpet av 2022 så langt. «Før pleide vi å leve av smugling og husdyr» sier en lokal butikkeier. «Men nå tjener vi gode penger på iranerne». Bakgrunnen er også at det er dyrt å reise til større tyrkiske turistbyer som Antalya, Izmir og Istanbul. 

Paradise across the border: Iranian tourists fuel Van’s economy (substack.com)

 «Ord kan ikke beskrive gruveulykken»

Tyrkia opplevde en ny gruveulykke fredag 14.oktober da en eksplosjon skjedde rett før daggry i den lille gruvebyen Amasra på svartehavskysten. Lokale innbyggere slapp det de hadde i hendene og løp til gruven for å hjelpe ut overlevende. 41 gruvearbeidere omkom i en gruve der 600 arbeidere jobber og det produseres 3-400.000 tonn kull hvert år.  

‘Words not enough’ to convey disaster, say Turkish miners (yahoo.com)

Kan Erdoğan snu sin synkende popularitet? Det ser slik ut.

 Presidentens popularitet er i ferd med å stige igjen. Siden april indikerer meningsmålinger at tilllit til hans økonomiske politikk har steget fra 20% til 36%. kommentatorer tror at dette henger sammen med at staten har investert kraftig i lettelser for den fattigste delen av befolkningen, der presidentens viktigste velgermasse befinner seg. Videre heter det at mange fremdeles tror på Erdoğan på grunn av hans tidligere vellykkete økonomiske politikk.

Can Erdogan pull up his sagging support? – Al-Monitor: Independent, trusted coverage of the Middle East

Konsertene til den verdenskjente iranske artisten Mohsen Namjoo er avlyst i Tyrkia.

Artisten, kjent som Irans Bob Dylan, skulle opptre og gi konsert som en del av sin Tyrkia-turne i Istanbul 2. desember, i Bursa 3. desember, i Ankara 7. desember, i Konya 8. desember og i Van 10. Desember.

https://www.birgun.net/haber/mohsen-namjoo-nun-istanbul-konserine-iptal-406724

Delvis, men ikke god løsning på de tyrkiske alevienes problemer.

De tyrkiske aleviene har hatt mange problemer under Erdoğans sunni-radikale styre. De har krevet offentlig anerkjennelse av sine gudshus (“cem evleri”), og på linje med offentlig støtte til ordinære moskéer krever å få dekket en del utgifter i samband med driften av gudshusene, eksempelvis strømregninger Det nye regelverket for deres gudshus “cemevi” ble akseptert av planleggings- og budsjettkomiteen til Tyrkias parlament. Men reglene innebærer at lokale myndigheter skal vurdere dette på basis av søknader. Tyrkias Federation of Alevi Associations (ADFE) har reagert mot dette og ønsker at registrerte “cem evleri” bare skal kunne sende regninger over til myndighetene slik imamer på den enkelte moské kan gjøre.  At det kreves tillatelse fra guvernøren for å dekke elektrisitets- og vannutgiftene til cemevien protesterer de mot.

ADFE-president Celal Fırat uttalte at de allikevel ser på forskriften som et uttrykk for reduksjon av den tidligere diskrimineringen av alevier.

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/adfe-baskani-celal-firattan-akpnin-cemevi-duzenlemesine-tepki-secim-propagandasi-1996105

Økonomi

Inflasjonen passerer 83% mens Tyrkia vurdere nye rentekutt

Turkish inflation passes 83% as Erdogan eyes further rate cuts – Al-Monitor: Independent, trusted coverage of the Middle East

Erdoğans støttespillere uttrykker frustrasjon over rentekutt-debatten

Selv Erdoğans viktigste støttespillere uttrykker frustrasjon over debatten om rentekutt. Politikken for rentekutt innebærer at standard økonomisk teori kolliderer med den klassiske musimske motstanden mot renter overhode, noe som tilsier at renter er av det onde. Erdoğan insisterer på at renten skal være lav, mens økonomene vil heve den for å bekjempe inflasjonen.

Erdogan’s staunchest backers ‘tired’ of interest rate debate – Al-Monitor: Independent, trusted coverage of the Middle East

Rike russere  og ukrainere kjøper opp eiendommer i Antalya i høyt tempo.

En tyrker som oversetter fra russisk og ukrainsk til tyrkisk forteller at mens han hadde 2-3 oversettelser per dag før har han 15-20 nå. Velhavende russsere og ukrainere kjøper opp eiendommer i Antalya, ofte uten å ha sett dem, for raskest mulig å trekke pengene ut fra ukrainske og russiske banker som de ikke stoler på. Antalya har allerede en stor russisk befolkning.

Buy now, probe later? Russians snap up Antalya property, raising prices and eyebrows (substack.com)