Det har vært årsmøter i to lokalgrupper

Vestfold / Telemark Solidaritet med Kurdistan hadde årsmøte 25 mars.  Laget vedtok bl.a. sin egen lokale arbeidsplan for perioden, valgte styre og behandlet øvrige ordinære årsmøtesaker. Lasse Riise fra Sandefjord ble gjenvalgt som leder, 

Utdrag i fra arbeidsplanen:

  • Laget har intensjoner om å starte en vervekampanje (laget fikk sitt første nye medlem på Årsmøtet). 
  • Være representert på landsdekkende arrangementer, slik som konferanser. 
  • Starte en leserbrevkampanje i lokalpressa. 
  • Arrangere minimum et par stands i løpet av perioden. 
  • Gjennomføre minst ett medlemsmøte. 
  • Arrangere minst ett tema-møte. 
  • Invitere gjester til minst ett åpent møte. 
  • Opprette et samarbeid med velvillige lokalforeninger. 
  • Undersøke muligheten for bruk av sosiale medier

Under møtet holdt med-leder Truls Strand Offerdal en kort innledning. Han snakket om flere av de viktige politiske kampene i ulike deler av kurdistan, og om organisasjonens planer for det neste året.

Oslo Solidaritet med Kurdistan hadde årsmøte 18 april. Forslaget til arbeidsplan ble vedtatt. En person gikk ut av styret, men resten av «det gamle» styret fortsatte. Beth, Johan Petter og Turid fortalte fra turen de hadde til Bashur. 

Solidaritet med Kurdistan Oslo skal i løpet av neste periode dra i gang aktiviteter som i løpet av de siste periodene har ligget nede pga. pandemien og fokuset på Ukraina. Det tas sikte på å avholde både fysiske møter, seminarer og stands. Vi vil også delta ved demonstrasjoner og andre aktiviteter initiert av AU og landsstyret.

Styret har allerede planlagt å arrangere seminar i samarbeid med Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter om Hilde Henriksen Vaages bok «Spillet om Syria», samt filmvisning for våre medlemmer om Kobanê.

I tillegg til dette tas det i lokallagets regi sikte på minst et medlemsmøte og et seminar før sommeren og minst et medlemsmøte og et seminar etter sommeren. Av aktuelle temaer som kan tenkes er kvinnefrigjøring (eventuelle ulike syn på jineologi blant kurdiske kvinneaktivister, kvinnefrigjøring i Norge og Kurdistan – hva er de konkrete forskjellene / likhetene? ) og det nasjonale spørsmålet ( hvorfor ikke en kurdisk nasjonalstat?) 

Det holdes minst en stand til våren og minst en stand til høsten.