Oppslag i Klassekampen 3. desember

Seher Aydar, leder for interimstyret, ble intervjuet i Klassekampen 3. desember om oppstarten av Solidaritet med Kurdistan. Vi gjengir under intervjuet:

Skal samle norsk støtte til Kurdistan

NY: «Solidaritet med Kurdistan» skal samle norsk støtte til kurdernes kamp. – Vi satser på å bli en landsomfattende organisasjon, sier Seher Aydar, leder i interimsstyret.

– Kurderne i Norge har mange egne organisasjoner, men det har manglet en aktivistorganisasjon som kan organisere og videreutvikle den støtten til kurdernes kamp som er vokst fram blant nordmenn, sier Seher Aydar, leder i interimsstyret i den nystifta organisasjonen Solidaritet med Kurdistan.
– Hva med Rådet for kurdernes rettigheter (RKR)?
– RKR er ikke en medlemsorganisasjon, så her er det snakk om ulike roller. En slik organisasjon for å organisere aktivister har det ikke vært i Norge på mange år.

Oppstartsmøtet i november vedtok politisk plattform og vedtekter, og valgte interimsstyre. Siden da har Solidaritet med Kurdistan fått henvendelser fra et 50talls personer som ønsker å være med i arbeidet.
– Vi har kontakt med folk i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Drammen. Vi håper at vi i løpet av noen måneder skal ha grupper i alle de største byene, og jobber for å bli en landsomfattende medlemsorganisasjon. Informasjon og aktivisme Aydar forteller at de er i startgropa ennå, men at de er i gang med å lage nettside, registrere seg i Brønnøysundregistrene og utarbeide informasjonsmateriell.
– Vi kommer til å jobbe med informasjon, og har også planlagt å arrangere solidaritetsreiser til Kurdistan.
– Er det trygt å reise til Kurdistan nå?
– Det avhenger av hvor og når man drar. Sikkerhet er viktig, men mange av oss som er med i Solidaritet med Kurdistan har reist mye, og vi har samarbeidspartnere der som er veldig opptatt av sikkerhet, så vi skal nok få til et forsvarlig opplegg.

Trenger støtte
Kurderne er den største folkegruppa i verden uten egen nasjonalstat, og står i tøffe kamper. I Tyrkia har det vært en langvarig væpna konflikt mellom Kurdistans arbeiderparti (PKK) og tyrkiske myndigheter, der over 40.000 er blitt drept. I Iran blir kurdere henrettet og politisk forfulgt, og i Irak og i Syria slåss kurdere mot den ekstreme jihadistgruppa IS.
– IS’ offensiv er brutale angrep på kurderne. Samtidig er kurderne de eneste som hittil har klart å stoppe IS. De har lang erfaring i å kjempe mot sterke motstandere, men også enormt behov for økt internasjonal støtte. Hvis man ønsker en fredelig løsning bør man støtte kurderne i Rojava, som er en av de viktigste demokratiske kreftene i regionen. Taper de, er det en stor symbolsk seier for IS, og gjør det mulig for IS å utføre massakrer mot den kurdiske befolkningen.

Solidaritet med Kurdistan vil også presse norske myndigheter.
– Norge selger våpen til Tyrkia. Det må man slutte med, og heller støtte fredsprosessen som kurderne er pådrivere for. Tyrkia bør også presses til å åpne grensen for humanitær hjelp til Rojava i Syria, der kurderne er omringet av IS på tre sider, og har Tyrkia på den fjerde siden.

Skrevet av Sissel Henriksen:
sissel.henriksen@klasskampen.no
Bilde av solkurdartikkel