Kobani frigjort!

Foto: FiratNews

Etter over 4 måneders harde kamper er endelig ISILs stormangrep på Kobani slått tilbake og det kurdiske flagget heist over det siste høydedraget hvor ISIL hadde forskanset seg de siste ukene. Statsministeren for Kobani-provinsen, Enver Muslim, og YPG/YPJ kommandant Mamut Berxwedan holdt 27.januar en pressekonferanse, sammen med flere, i Kobani hvor de forkynte at Kobani nå var en fri by igjen.

Forsvaret av Kobani har vært avgjørende for å opprettholde Rojava som en modell for et Syria hvor ulike folkgrupper kan leve fredelig ved siden av hverandre og de ulike gruppenes nasjonale, sosiale og demokratiske rettigheter kan bli respektert. Kurdernes kamp her har derfor ikke bare vært for egne interesser, men for alle som vil ha slutt på den ødeleggende borgerkrigen og skape et nytt, demokratisk Syria og Midtøsten.

For ISIL har det å erobre Kobani vært tilsvarende viktig, for å innlemme grenseområdene opp mot Tyrkia i sitt kalifat. Med dette som bakgrunn har kampen om Kobani blitt så hard og krevd så mange ofre. Ifølge det London-baserte The Syrian Observatory for Human Rights har ISIL mistet ca 1200 krigere mens ca 4-500 kurdere fra YPG/YPJ har mistet livet. I tillegg kommer flere hundre sivile drepte og hundretusener drevet på flukt over til Tyrkia. Kobani by er skutt og bombet sønder og sammen. ISIL har brukt sine tunge skyts til å knuse bygningene i sentrum, og USA-koalisjonen har sluppet ca 80% av bombene over Syria over Kobani. Også for USA har forsvaret av Kobani blitt viktig, da dette har blitt det eneste stedet hvor de kan skryte over at ISIL er blitt stanset.

Det vil fortsatt være en viktig jobb å hindre at ISIL kommer tilbake. Derfor fortsetter kampene for å trenge ISIL ut av landsbyene rundt. Samtidig vil det kreve stor innsats å bygge opp byen igjen, inkludert etablere sivile tjenester som kan gjøre det mulig for de som har flyktet å komme tilbake igjen. Tyrkias holdning vil her være avgjørende. Vil de nå åpne for humanitære korridorer som gjør det mulig å bringe hjelp og mennesker inn igjen? De første kommentarene fra president Erdogan er ikke lovende (Hurriyet Daily News 27.januar). Han kritiserer kurderne for å ha ødelagt byen. Statsminister Davutoglu på sin side gratulerte Kobani med frigjøringen i Diyarbakir 26.januar.

Vi her i Norge bør nå ta opp igjen henvendelsene om at norske myndigheter bidrar til å få hjelp inn til Kobani i samarbeid med hjelpeorganisasjonene. Blant annet få etablert ett av de mobile feltsjukehusene som forsvaret disponerer. Reportasje i Dagsrevyen nylig viste at alle sjukehus var jevnet med jorden.

Frigjøringen av Kobani må konsolideres og bli en vendepunkt både i kampen mot ISIL og for at borgerkrigen i Syria kan ta slutt. Sjøl om de forhandlingene som i disse dager pågår i Moskva mellom noen av opprørsgruppene i Syria og representanter for regjeringen ikke skulle føre fram i denne omgangen, er det et framskritt at co-president for sjølstyremyndightene i Rojava, Salih Muslem, også er innkalt dit.

27.januar 2015
Arnljot Ask