Solidaritetstur til Kurdistan

Hasankeyf

Hasankeyf

Kurderne – som utgjør mer enn 40 millioner – har det siste hundreåret kjempet for demokratiske, kulturelle og sosiale rettigheter. Kurdistan er et mangfoldig område med variert historie og kultur. I det siste har vi hørt mye om Kurdistan, både gjennom deres kamp mot IS og den revolusjonen som foregår i Rojava (den kurdiske delen av Syria). Dette har ført til økt interesse for kurdernes kamp for frigjøring og demokratisering. Derfor arrangerer Solidaritet med Kurdistan tur til Kurdistan for å gi et innblikk i den folkelige motstandskampen.

Praktisk informasjon:
Vi vet at mange er travle i hverdagen, og derfor legger vi tilrette for at man enten kan være med på en 10 dagers tur eller 14 dagers tur. Dato er da 1.- 11. oktober for den korte turen og 1.- 15. oktober for den lange turen. Litt avhengig av hva de som melder seg på turen vil kommer vi til å reise til Nord- Kurdistan (Tyrkia), Rojava (Syria) og/ eller Sør- Kurdistan (Irak). Programmet for turen lager vi sammen. Vi kommer også til å forbereder oss sammen til turen, og det blir innføring i situasjonen i Kurdistan før turen.

Påmeldingsfrist er 20. august, og samme dag blir det et informasjons- og planleggingsmøte for de som skal reise. Er du litt usikker på om du skal bli med er du allikevel velkommen på møtet, her vil det bli tid til spørsmål og diskusjon, og så kan man melde seg på under møtet. Møtet starter kl. 17.30 og holdes i Kubaparken, på plena ved Fyrhuset. Vi tar med pledd til å sitte på. Nærmeste bussholdeplass er Telthusbakken.

Vi regner med at prisen på turen blir 5000- 6000 kr for den korte turen. Det inkluderer kost, losji og reise. Organisasjonen har ikke midler til å dekke reise for de som vil dra, men vi jobber med å finne de rimeligste alternativene. Man må være over 18 år for å reise.

Har du lyst til å være med, eller har spørsmål?
Ta kontakt med oss!
solidaritetmedkurdistan@gmail.com