Urovekkende koordinerte angrep og drap av kurdere i Vest- Tyrkia

Hastepressemelding fra Kurdistan Nasjonalkongress

Hundrevis av kurdiske sivile I vest-Tyrkia er såret, og flere er drept.

Den tyrkiske presidenten Erdogan og AKP har fremprovosert aggresjon blant fascister, nasjonalister og rasistiske grupper for å få de til å protestere, og formere lynsjegrupper. Gruppene deltar i å terrorisere kurdiske sivile ved å angripe deres hjem i ulike deler av Istanbul, Ankara, Kirsehir, Kocaeli, İzmir, Balikesir, Malatya, Mulga, Mersin, Keçiören, Tuzluçayır, Beypazarı, Balgat, Isparta, Konya, Antalya og mange andre byer i vest- Tyrkia.

På oppfordring, og etter pågående provokasjoner fra Erdogans regjering, har pro- AKP motstandere og fascistgrupper deltatt i koordinerte angrep mot kurdiske sivile, inkludert det å angripe kurdiske forretninger, hus, industri og HDP- kontorer. Disse angrepen har pågått de siste 48 timene. Hundrevis av kurdiske sivile i vest- Tyrkia har blitt skadet under angrepene av fascistene, og ett ukjent antall mennesker er drept. Hundrevis av kurdere i ulike byer sitter for øyeblikket innestengt i HDP- kontorene der de har søkt sikkerhet for lynsjemobbene. Mobben har knust vinduer, ropt anti-kurdisk slagord, og det lokale politiet har ikke gått i mellom for å stoppe terroriseringen til mobben.

Siden begynnelsen av den tyrkiske krigen mot kurderne for 32 år siden har det ikke  vært så mange tap og i så stor skala som nå. Erdogan og AKP oppfordrer direkte, eksplisitt og med hensikt, rasistiske og nasjonalistiske grupper til angrep. For to dager siden ga Erdogan offisiell ordre til politistyrkene om å skyte sivile på avstand hvis de utgjorde en «trussel». Han oppfordret også offentligheten til å informere om sivile som kunne antas å være «mistenkelige». Dette er en metode for å dele befolkningen, fremme intern konflikt mellom etniske grupper, og på den måte stimulere til kurdisk rasisme.

Mobben organiserer seg selv ved hjelp av sosiale media, danner grupper og angriper hjem som tilhører kurdiske familier. Angrep på 128 HDP- kontorer har blitt utført, HDP- logoer og slagord er revet av, og erstattet med det tyrkiske flagget. Andre kontorer har blitt satt i brann. Mobben stopper lokale busser som kjører mellom byer og sjekker passasjerenes identitetskort for å finne ut hvem som er kurder. I de tilfellene hvor buss sjåførene har forsøkt å kjøre fra den rasende mobben, har politiet grepet inn og stoppet bussene. Noe som igjen ført til videre angrep mot bussen, sjåførene og sivile passasjerer om bord. I noen tilfeller har politiet deltatt i angrepene mot kurdiske sivile, sammen med den fascistiske mobben.

Angrepene på kurdiske hjem, sivile og områder fortsetter, og hundretusener av kurdere i de store byene er for øyeblikket i direkte fare.

I lys av disse urovekkende og koordinerte angrepene mot kurdere ber vi det internasjonale samfunn om å stå sammen med oss. Vi ber om at de krever av Erdogans regjering å stoppe sin voldelige, rasistiske og splittende politikk.