Støtter det kurdiske folkets rett til selvstemmelse

På møtet i juni vedtok landsstyret i Solidaritet med Kurdistan denne uttalelsen: 

«I Den  kurdiske regionen i Irak  planlegges en folkeavstemning 25. september om Den kurdiske regionen skal erklære seg uavhengig av Irak.

Da er det naturlig å minne om at FN ble grunnlagt på «respekten for prinsippet om folkenes like rett og selvbestemmelsesrett.»  (Artikkel 55 i FN-pakten.)  Solidaritet med Kurdistan er enig i dette prinsippet og støtter det kurdiske folkets rett til selvbestemmelse. Andre stater har ingen rett til å gripe inn for å hindre gjennomføring av folkeavstemninger eller påvirke utfallet.