– Bryt tausheten om forfølgelsen av Folkenes Demokratiske Parti i Tyrkia

Landsstyret i Solkurd vedtok denne uttalelsen før den første høringa i rettsprosessen mot Figen Yüksekdağ:  

«Tirsdag 4. juli trapper Tyrkia opp angrepene på HDP (Folkenes Demokratiske Parti). Rettfarsen mot Figen Yüksekdağ fortsetter i Den sentrale kriminaldomstolen i Ankara. Hun var medleder i HDP, sammen med Selahattin Demirtaş.

Også han er fengslet og har anklager mot seg som samlet kan gi en fengselstraff på ca 180 år. 11 andre parlamentsmedlemmer fra HDP sitter også i fengsel. Yüksekdağ har allerede blitt fradømt plassen i Nasjonalforsamlingen. I tillegg har en domstol tatt fra henne alle politiske verv i HDP.

Det vil spille en rolle om også norske myndigheter, både på regjerings- og stortingsplan reagerer overfor Tyrkia og i det offentlige rommet. Slik parlamentet i Quebec nettopp gjorde. Og slik leder Thorbjørn Jagland i Europarådet har gjort. I Europarådets  parlamentarikerforsamling tok han sist uke opp situasjonen for politiske fanger som er i livsfare. Forretningsmessige og diplomatiske forhold til regjeringen i Ankara må ikke få stå i veien for forpliktelser Norge har overfor grunnleggende rettsprinsipper og andre menneskerettigheter.

Forfølgelse av politisk opposisjon gjennom fengslinger og vilkårlige likvideringer har lenge vært vanlig i Tyrkia. Siden krigen mot kurderne ble gjenopptatt sommeren 2015 har forfølgelsen nå nådd nye høyder. Ikke siden de tre årene etter militærkuppet i 1980, hvor politiske partier ble forbudt og tusener kastet i fengsel, har noe parti blitt så hardt forfulgt som HDP  nå blir. 

Fengslinga av partilederne og ni andre parlamentarikere markerte ei intensivering av kampen for å knuse HDP.  Før dette var ordførere blitt avsatt i 77 av totalt 103 distrikter i de kurdiske områdene. Nesten alle tilhører HDPs kurdiske samarbeidsparti. De har blitt erstattet av folk utpekt fra Ankara. De fleste av de avsatte ordførerne  sitter nå fengslet. Rundt 10 000 andre tillitsvalgte og medarbeidere i kurdiske partier og organisasjoner er også tiltalt og har rettsprosesser mot seg. Et stort antall av disse sitter fengslet.

Solidaritet med Kurdistan forventer at Norge blir med på det internasjonale presset som er nødvendig for å stanse overgrepene som nå skjer i Tyrkia. Stortinget og regjeringen må bryte sin selvpålagte taushet. Nå må det offisielle Norge  støtte opp om det sivile Norge som allerede har engasjert seg.»

Rettsprosessen mot Figen Yüksekdağ blir langvarig. Hvor lenge skal vi vente på klare uttalelser og politiske initiativer fra regjeringa og stortingsrepresentanter?