Spørsmål til partiene

Solidaritet med Kurdistan arbeider for at de norske partienes  Kurdistan-politikk skal bli synlig i valgkampen. Derfor har Landsstyret stilt disse spørsmålene til partiene:

Solidaritet med Kurdistan mener at norsk våpensalg til Tyrkia bidrar til å forsterke krigshandlingene i regionen og til krigshandlinger mot egen befolkning
1.
Vil partiet gå inn for at Norge stanser våpensalget til Tyrkia?

 

Fra september 2014 til januar 2015 var Kobanê under beleiring av IS. Mesteparten av byen ble ødelagt, rundt 70%[1], og nesten alle flykta til Tyrkia. Gjenoppbygginga kom i gang etter hvert som befolkninga kom tilbake.
2.
Vil partiet støtte at Norge gir statlig støtte til gjennoppbygging av Kobane?

 

IS angrep jezidiene i Shengal (Sinjar) i august 2014. Mange ble drept eller kidnappa. Titusener måtte flykte
3. Vil partiet støtte at Norge gir statlig støtte til gjenoppbyggingen av Shengal?

 

11 av parlamentsgruppa i HDP (Folkenes Demokratiske Parti), mange ordførere og den tidligere PKK-lederen Abdullah Öcalan er blant de politiske fangene i Tyrkia.
4.
Vil partiet kreve løslatelse av Abdullah Öcalan og andre politiske fanger i Tyrkia?

 

Amnesty International rapporterte nylig om minst 567 bekreftede henrettelser i Iran i 2016. Bare Kina henretter flere. Regimemotstandere som henrettes i Iran blir ofte beskyldt for narkotikaforbrytelser.
5.
Vil partiet kreve at Norge protesterer på henrettelsene av politiske fanger i Iran?

 

Vi har bedt partiene svare innen 6. august.  Vi offentliggjør alle svar og håper mange bidrar til svarene blir brukt i valgkampen.