Rapport fra rettshøringen av Figen Yuksekdag

Rapport fra rettshøringen av Figen Yuksekdag 4.juli 2017 I Ankara

På invitasjon fra HDP besluttet Landsstyret i Solidaritet med Kurdistan å sende en observatør til rettshøringen mot Figen Yuksekdag i Ankara 4.juli 2017.

Arnljot Ask reiste for Solidaritet med Kurdistan. Advokatforeningen sendte Maria Hessen Jacobsen, fra sitt Menneskerettighets utvalg, mens Klassekampen sendte Peter M Johansen. LO sitt internasjonale utvalg meldte at de fulgte utviklingen I Tyrkia gjennom kontakt med fagbevegelsen der; KESK og DISK.

Når det gjelder bakgrunnen for rettshøringen viser jeg til uttalelsen som ligger på hjemmesiden vår. Pluss artiklene som Peter M Johansen har skrevet I Klassekampen (4.juli, 7.juli pluss en som kommer i uke 28).  Her kommer derfor bare en redegjørelse for hva vi opplevde I Ankara den 4.juli (vi hadde sjølsagt også samtaler med HDP både før og etter rettshøringen, pluss var med på møtet med Den Tyrkiske  Menneskerettighetsorganisasjonen (TIHV) den 3.juli):

-Før rettshøringen i Heavy Penal Court (Kriminaldomstolen for alvorlige forbrytelser) skulle HDP ha en markering og pressekonferanse utenfor bygningen til Forfatningsdomstolen, hvor de internasjonale observatørene og advokater fra HDP skulle delta. Her ble vi stanset noen hundre meter før bilene kom fram dit, og så møtt med et massivt oppbud av vanlig politi og opprørspoliti når vi ble sluppet fram til innkjørsveien til Domstolen. 9 av advokatene slapp etter en stund inn på området, assistert av en politvakt hver, bare for å bli fortalt at vi ikke fikk lov til å komme inn dit og heller ikke fikk ha noen markering utenfor. Begrunnelsen var unntakstilstanden som forbød slike ansamlinger, her var det snakk om ca 30 -35 personer. En av HDP-advokatene fikk imidlertid lov til å komme med en kort redegjørelse, sperret inne av politistyrkene. Før vi måtte dra fra stedet.

-Vi ble så fortalt at vi kunne slippe inn i High Penalty Court-bygningen, hvis vi kom i god tid før kl 1400. Vi var der fra ca 1230 av. Etter drøyt 2 timer fikk vi beskjed om at utlendinger sannsynligvis ikke fikk slippe inn i rettssalen, men at vi kunne gå inn til korridoren hvor inngangen var og avvente nærmere avklaring. Der var det tett sperring fra politiets side, som bare slapp inn advokater og folk de tydeligvis hadde invitert inn sjøl.

Vi fikk så beskjed om at det ikke var plass til flere inne i salen! Men ca kl 1630 ble det meldt at 5 av observatørne kunne slippes inn, da flere etter hvert hadde forlatt salen. Norge fikk tildelt 1 plass, og vi mente at advokat Jacobsen skulle få den, som sannsynligvis ville få mest ut av rettsmøtet. Vi hadde jo allerede fått demonstrert den totale tilsidesettelsen av konstitusjonelle rettigheter som regimet iverksatte. Etter gjeldende tyrkisk lov kan ikke politisk innstanser, representert her ved aktoratet og politiet, nekte oss tilgang til rettssalen. De nektet oss imidlertid adgang ved å fylle opp salen med sine folk. Vi ga uttrykk for dette på intervju med kurdisk video TV, hvor vi sammenlignet med lignende praksis I 1994, da 8 parlamentsmedlememr fra DEP ble dømt til 15 års fengsel. Internasjonale observatører ble også utestengt pga “plassmangel” da.

Når de til slutt slapp inn de fem, så manipulerte de det også slik at de ble utvist fra retten etter knappe 5 minutter, ved at deres folk i salen begynte å lage uro og forlange at “ingen utlendinger skulle komme og blande seg inn”. Dommeren avbrøt da forhandlingen og skysset de fem på dør. HDP mente at det allerede var bestemt av sjefen for påtalemyndighetene at vi ikke skulle få lov til å være i salen. At manøvren med å slippe inn de fem bare var spill for galleriet.
Yuksendag kommenterte denne hendelsen slik i sin forsvarstale: «Just now, before our eyes, the government intervened with the court and the international delegation was removed from court room. They talk about law, but everyone knows that this process, my trial, our trials have nothing to do with law». Se resten av Yuksendags kommentar for retten her.

Høringen ble avsluttet med at aktoratet erklærte henne skyldig etter de 8 anklagepunktene, med en strafferamme på minimum 30 år og maksimum 83 år. Neste runde i rettssaken ble så berammet til medio (18.?) oktober, før Yuksendag ble ført videre til fengslet hun sitter i.

Anklagene dreier seg om:
-å opprette eller lede væpnet terroristorganissasjon, propagandere for en terroristorganisasjon, oppildne folk til hat og fiendskap, til å begå forbrytelser og bryte loven og til å delta i ulovlige møter eller demonstrasjoner. Omtrent alle de 8 tiltalepunktene refererer til taler hun har holdt på vegne av et politisk parti.

-Foruten oss tre fra Norge, var det internasjonale observatører fra Frankrike, England, Tyskland, Sverige, Sveits og «Party of European Socialist» tilstede. Link til nærmere oversikt er lagt ut på hjemmesidene her.

Etterspill:
-To dager etterpå, 6.juli, ble den andre medlederen, Selahattin Demirtas, innkalt til rettshøring i Ankara. Han nektet å dra når de befalte at han skulle føres dit bakbundet med håndjern. Se hans uttalelse på hjemmesiden til HDP.
Hans tiltalebeslutning summeres opp til maksimalt 460 år i fengsel og videre rettshøring for han er berammet til 6.september.

-HDP oppfordret oss til å følge opp med å få våre lokalpolitikere til å lage en fadderordning for de 74 fengslede ordførere i de kurdiske byene. Tilsammen er ca 3000 medlemmer av HDP nå fengslet.

Oslo, 10.juli 2016
Arnljot Ask