Norsk støtte til Rojava

Landsstyret i Solidaritet med Kurdistan vedtok denne uttalelsen på LS- møtet før sommeren.

Regjeringa sier de vil hjelpe flyktninger i nærområdene. Og Norge er rikt nok til å gi langt mer effektiv hjelp enn hittil til de som er på flukt fra krig og terror i Syria. Norge kan også vise EU en vei ut av deres ubehagelige flyktningeavtale med Tyrkia.

Norge bør inngå en avtale med myndighetene i Rojava – det selvstyrte området lengst nord i Syria – slik at de kan ta i mot langt flere flyktninger fra andre deler av landet. For at de skal få til dette, må den internasjonale blokaden oppheves.

Økonomisk og humanitær hjelp fra Norge kan forandre situasjonen. Slik at flyktningene får hjelp i den tryggeste delen av Syria. Slik at både voksne og barn kan komme seg vekk fra menneskehandel og andre overgrep de utsettes for både i og utenfor Syria.

En slik bistandsavtale vil ha flere positive sideeffekter:

– En anerkjennelse av Rojavas innsats som en effektiv alliert i kampen mot IS.
– Redusere både Europas og Syria-flyktningenes avhengighet av det tyrkiske regimet.
– Bidra til at demokrati og kvinnerettigheter får fotfeste i Midtøsten.
– Hjelpe det kurdiske folket videre mot et anstendig liv og selvbestemmelse.
– Bidra til at det kulturelle mangfoldet som Rojava representerer, får fotfeste i det oppsplittede Midtøsten.

Med en slik avtale med Rojava vil Norge stå fram som en løsningsorientert fredsnasjon.