Hilsen fra Solidaritet med Kurdistan til PYDs sjuende kongress

Kjære venner,

Vi gratulerer dere med  framgangen i bygginga av et nytt, demokratisk samfunn.  Noen av oss har besøkt Rojava flere ganger og har sett forandringene siden 2012-revolusjonen.

Det tverrkulturelle demokratiet dere skaper i Rojava er en inspirasjon langt utenfor Syrias grenser.

Dere som er her på kongressen og de som kjemper i YPG, YPJ og i de mange andre gruppene som har slutta seg til SDF, yter hver dag store offer i den nødvendige krigen for å knuse Daesh.  Uten den avgjørende innsatsen og de store ofrene fra dere og fra de mange som er blitt martyrer, hadde Daesh i dag vært en mye større trussel i andre deler av verden. Vi retter en takk til dere alle.

Norge er et NATO-land og alliert med Tyrkia. Vår regjeringa er taus når president Erdogan nå utvider okkupasjonsstyrken i Shebha-området og samler nye styrker ved grensa mot Efrin. Vår regjering står  på feil side. Men dere skal vite at Rojava og Føderasjonen Nord-Syria har mange venner også i Norge. Vi skal etter beste evne fortsette solidaritetsarbeidet.

Vi ber dere ta med våre varmeste hilsener til alle som er med og bygger det nye samfunnet!

Med solidarisk hilsen

Marie Sørhaug og Erling Folkvord, medledere i Solidaritet med Kurdistan