Solidaritet med den kurdiske bevegelsen i Iran!

Vedtatt på landsmøte i Solidaritet med Kurdistan 9. februar 2019.

(Les uttalelsen på sorani her)

De økonomiske, politiske og sosiale krisene i Iran har fordypet seg i de siste årene.

Arbeidsledighet, dyre varer og inflasjon, korrupsjon og et korrupt statsapparat på den ene siden og politisk diktatur på den andre, er  den iranske islamske republikkens kjennetegn.

Det islamske regimet har i 40 år ført en bevisst tyrannisk politikk mot kurderne og andre nasjonale minoriteter i Iran.

Den kurdiske delen av Iran er blitt til et militært område. Regimet bruker hvert år flere hundre millioner kroner på etterretningstjenesten og de militære styrkene for å kontrollere alle slags aktiviteter i den kurdiske landsdelen.

På grunn av stor arbeidsledighet, har flere titusener kurdere blitt det som på kurdisk kalles «kolbar» (grensearbeider). Folk, som ofte er velutdannede, bærer tunge varer på ryggen over fjellene og til markedet i den kurdiske delen av Irak. De militære styrkene i Iran skyter jevnlig mot disse kolbarene. Bare i løpet av 10 måneder har soldatene drept 75 og alvorlig skadet 140 kolbarer uten at familiene deres får noen som helst erstatning.

Regimet i Iran forfølger og kontrollerer ulike aktivister: Arbeideraktivister, miljøaktivister og andre som på en eller annen måte er aktive i sosiale og kulturelle bevegelser.

Landsmøtet i Solidaritet med Kurdistan viser vår solidaritet med den kurdiske bevegelsen i Iran ved å støtte kampen for
–       Ytringsfrihet
–       Politisk frihet
–       Organisasjonsfrihet
Landsmøtet fordømmer det islamske regimet i Iran på grunn av:
–       Skyting mot kolbarene
–       Arrestasjon og tortur av aktivister i ulike sosiale, miljø og faglige bevegelser.
Vi krever løslatelse av alle politiske fanger.
Folk har rett til å bestemme over sin egen skjebne.

cropped-solkurd-bilde1.png