Statsminister Erna Solberg kan legge press på Tyrkia

Vedtatt på landsmøte i Solidaritet med Kurdistan 9. februar 2019.

Sju uker før lokalvalgene  i Tyrkia utvikler den politiske situasjonen seg fra vondt til verre.  President Erdogan intensiverer forfølgelsen av HDP (Folkenes demokratiske parti), som er det tredje største partiet i parlamentet.  Torsdag 7. februar raidet politiet partikontorer og arresterte lokalpolitikere i Mardin-provinsen.

HDP svarer på dette med ikke-voldelige aksjoner. Parlamentsmedlem Leyla Güven startet 7. november 2018 en sultestreik. Over 200 politiske fanger har sluttet seg til sultestreiken.  Deres krav er at staten skal avslutte den totale isolasjonen av den livstidsdømte kurderlederen Abdullah Öcalan, slik at han skal få møte sine advokater og sin familie jevnlig, i tråd med internasjonal rett og tyrkisk lov. Öcalan har vært fengslet på øya Imrali siden 1999. Han har ikke fått møte sine advokater siden 27. november 2011. Avslagene ble lenge begrunnet med at det var for dårlig vær eller at båten var i ustand.

Dette skjer fire år etter at president Erdogan stoppet fredssamtalene mellom den tyrkiske regjeringen og parlamentarikere fra HDP. Fra fengslet hadde Abdullah Öcalan fram til da hatt en nøkkelrolle i den lovende fredsprosessen. President Erdogans svar var total isolasjon av Öcalan fra 5. april 2015.  Presidentens handlinger siden da viser at han ønsker å knuse både den kurdiske bevegelsen og den brede demokratiske opposisjonen i Tyrkia.

Det offisielle Norge har hittil støttet president Erdogan. Noen ganger  stilltiende og noen ganger aktivt. Dette gjelder både undertrykkinga i Tyrkia og krigføringa i nabolandene Irak og Syria.

Norge har en påvirkningsmulighet. For president Erdogan er Norge en liten, men politisk viktig alliert. Den norske regjeringa kan kreve at Tyrkia trekker okkupasjonsstyrkene ut av Syria og stanser flyangrepene lengst nord i Irak. Regjeringa kan reise forslag om dette i NATOs organer. Den kan også fremme forslag i FN. På samme måte kan regjeringen støtte kravet om avslutning av isolasjonen av Öcalan .  Det siste er nødvendig for å gjenåpne fredssamtalene som president Erdogan stoppet for fire år siden.

Landsmøtet i Solidaritet med Kurdistan oppfordrer statsminister Erna Solberg til å bruke disse mulighetene. Så lenge hun ikke gjør det, har den norske regjeringen et tungt medansvar både for president Erdogans overgrep i Tyrkia og hans krigøring i Irak og Syria.