Entusiastisk valgkamp i Kurdistan

Reisebrev
IMG_2417I dag var vi med valgbussen til Folkenes demokratiske parti (HDP) til flere byer og landsbyer i nord øst i Diyarbarkir provinsen. Alle de unge guttene og de mange jentene danser entusiastisk til musikken som tordner ut fra valgbussen. De er også engasjerte tilhørere når kandidatene fra HDP holder appeller fra busstaket. Applausen, tilropene og slagordene runger utover plassen. Unge og gamle flokker seg rundt kandidatene for å hilse på og ta bilder og selfier. Mange av dem hilser, ler og blunker til oss også. En eldre kar låner oss paraplyen under ei regnskur. IMG_2436
På tross av den vanskelige situasjonen for kurderne med yrkesforbud, arbeidsløshet og undertrykking fra fascistregimet til Erdogan vinker folk langs veien til bussen og smiler. I flere av byene/ landsbyene følges bussen av lange bilkortesjen med HPD flagg. Bilene tuter optimistisk når de kjører forbi bussen vår. Hver gang Leyla Güvens* navn blir nevnt er gjensvaret fra publikum enormt. Det samme er pipekonsertene når vi hører navnet  Erdogan.
Alle stedene vi stopper er sivilt og uniformert politi og militære tydelig tilstede med filmkamera, telelinser, panserbiler og maskingevær. Ubehagelig for oss og vi kan bare ane omfanget av trakasseringa og plaginga folk her blir utsatt for hver dag. «We started this young and will finish it young» sa en av vennene våre i HDP til oss. På dagens valgkamp-tur så vi en bevegelse som har oppløftende mange unge entusiastiske deltakere og tilhørere.
Astri, Beth, Eli og Per

*Leyla Güven er et parlamentsmedlem for HDP. Hun er tiltalt for terror støtte. Hun har sultestreika siden november 2018.