Framgang for internasjonalt samarbeid

I juni 2019 har flere delegasjoner fra Vest-Europa og USA besøkt Nord og Øst Syria. Samtalene har dreid seg om opprettelsen av en internasjonal domstol for å dømme tilfangetatte IS-krigere, hjelp til gjenreisning og den autonome administrasjonens deltakelse i forhansdlingene om Syrias framtid som finner sted i Geneve og Astana.

Les mer her