Norge må ta ansvar for rettsoppgjør og gjenoppbygging

De tyngste byrdene etter krigen mot Islamsk Stat (IS) er nå lagt på skuldrene til de som stod i spissen og ofret mest for å nedkjempe terroristorganisasjonen. Titusentalls sivile fra områder som nylig er frigjort fra IS, lever under uholdbare forhold i flyktningeleirer. I denne situasjonen har Norge, som andre vestlige land, et eget ansvar for å hjelpe og avlaste både i Irak og Syria.

Den demokratiske føderasjonen Nord-Syria har bedt om humanitær hjelp for å mestre utfordringen med rehabilitering av de mer enn 80 000 som nå er i den overfylte Al Hol-leiren i Hasaka-provinsen.

Føderasjonen ber i tillegg verdenssamfunnet hjelpe til med å sette opp en internasjonal straffedomstol for IS-krigerne som er tatt til fange. Det internasjonale samfunnet må bistå både økonomisk og med andre ressurser til en slik domstol og til rettsprosessene som myndighetene lokalt blir tvunget til å gjennomføre.

Norge og andre land må være villige til å ta i mot og straffeforfølge egne statsborgere blant de IS-fangene, som myndighetene ønsker å returnere.

Barn av norske IS-krigere er nå i Al Hol og kanskje i andre leire. Norge har et særskilt ansvar for å ta seg av disse barna og hente dem hjem til Norge. Barn er ikke ansvarlige for forbrytelser foreldrene har begått. Barnekonvensjonen sier klart at barnas rettigheter skal ha forrang. Skal Norge følge konvensjonen, må også barnas mødre hentes tilbake. Straffesaker mot mødrene må føres etter norsk lov og for norske domstoler.

Alle krigførende stater må også bidra til gjenoppbyggingen etter krigsødeleggelsene de har vært med på å påføre regione

 

Uttalelse fra SolKurds landsstyremøte 15. juni 2019