STOR INTERESSE FOR SOLKURD’s STAND PÅ HVALTORGET

Solidaritet med Kurdistan hadde stand lørdag 31. August i Sandefjord for  det kurdiske folket i Norge og i de kurdiske områdene i Tyrkia, Syria, Irak og Iran.
Organisasjonsutvalget bisto Solkurd-medlemmer med å gjennomføre en stand på torvet utafor butikksenteret i byen.Det ble utdeling av løpesedler og småprating med mange av byens  nye  innbyggere. Det var fint å få vist fram organisasjonen vår til dem som var interessert. Solkurd Vestfold har hatt stand med løpeseddelutdeling flere steder i sommer og fortsetter med dette en stund framover.
190902StandsSandefjord

Bor du i Vestfold kan du besøke en av våre stand’er eller t.o.m. hjelpe til med å bemanne dem.

Andebu sentrum (utenfor Circel K), Lørdag 14. September, f.o.m. klokka 12. t.o.m. kl. 19.

Teie torg, Lørdag 21. September f.o.m. klokka 11 t.o.m. kl. 20.

Byparken i Sandefjord sentrum, Lørdag 28. September f.o.m. klokka 11 t.o.m. kl. 19.

Fiskebrygga i Holmestrand, Lørdag 5. Oktober f.o.m. klokka 11.30 t.o.m. kl. 19.30.