STOR INTERESSE FOR SOLKURD’s STAND PÅ HVALTORGET

Solidaritet med Kurdistan hadde stand lørdag 31. August i Sandefjord for  det kurdiske folket i Norge og i de kurdiske områdene i Tyrkia, Syria, Irak og Iran.
Organisasjonsutvalget bisto Solkurd-medlemmer med å gjennomføre en stand på torvet utafor butikksenteret i byen.Det ble utdeling av løpesedler og småprating med mange av byens  nye  innbyggere. Det var fint å få vist fram organisasjonen vår til dem som var interessert. Solkurd Vestfold har hatt stand med løpeseddelutdeling flere steder i sommer og fortsetter med dette en stund framover.
190902StandsSandefjord