Gulizer Tastemir vant i tingretten!

I følge Aftenposten vant Gulizer Tastemir fram i så og si alle punkter i sin sak mot den norske stat i Oslo Tingrett.

Statens representanter har ikke ennå tatt stilling til om de vil anke dommen.