Brev til Utenriksdepartementet

Til det norske Utenriksdepartementet

v/utenriksminister Ine Eriksen Søreide,

OPPFORDRING TIL REAKSJONER OVENFOR TYRKIA I FORBINDELSE MED SETA-SAKEN.

Vedlagt følger et presseutspill fra Solidaritet med Kurdistan ang spion- og terroristlistingen som det er avslørt at den tyrkiske tenketanken SETA har bedrevet overfor europeiske borgere, inkludert norske. Vi henvender oss også direkte til dere og til den tyrkiske regjeringen, via ambassaden her i Oslo, om denne saken. Pluss at vi også av sikkerhetsmessige grunner varsler PST om overvåkingen av våre medlemmer.

Vi setter pris på at utenriksminister Søreide tok opp den bekymringsfulle menneskerettslige situasjonen i Tyrkia under besøket fra Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu. Men ut i fra Çavuşoğlus uttalelser på pressekonferansen etterpå, mener vi Norge må følge opp både overfor regjeringen i Ankara og den tyrkiske ambassaden her i Oslo. Det må påtales at Tyrkia driver ulovlig kartlegging og terrorlisting av norske statsborgere på norsk jord, og kreves at dette opphører.

Samtidig ville det være på sin plass om Norge gjenopprettet feilen som ble begått ved å sende Gulizer Tastemir tilbake til tyrkisk fengsel og tortur. Norge bør bidra til at hun løslates og får juridisk og økonomisk støtte til å vende tilbake til Norge.

Oslo, 3.september 2019

for Solidaritet med Kurdistan,

Arnljot Ask, sekretær

190704arnljot-ask