Terrorlistingen av nordmenn

Terroristen er Erdogan-regimet

Erdogan-regimets heksejakt mot kritikerne av hans menneskerettighetsbrudd utvides nå til også å ramme innbyggere i europeiske land, inkludert Norge. Norske myndigheter må gi klar beskjed både til Ankara og den tyrkiske ambassaden i Oslo om at spionasjen og terrorlistingen, som nå er bekreftet har funnet sted i Norge, øyeblikkelig må opphøre, og at listene må destrueres. En rask og klar reaksjon fra Norge er nå ennå mer påkrevd, siden Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu gjentok terroristbeskyldninger mot norske statsborgere på sitt nylige besøk her

Også flere av medlemmene i Solidaritet med Kurdistan er oppført som støttespillere for påståtte terrorister, med de ubehagelighetene dette kan medføre. Flere er også nektet innreise i Tyrkia til fullt lovlige solidaritetsarrangementer der.

Det undertrykkingsregimet som Erdogan har innført i Tyrkia rammer hans kritikere der uendelig hardere enn det vi her blir utsatt for nå. Titusener er arrestert og rettssaker er reist på grunnlag som bryter med konvensjoner Tyrkia sjøl har tilsluttet seg. Som når Europarådets Menneskerettighetsdomstol (ECHR) den 18.september skal ta stilling til Tyrkias anke om at tidligere medleder i Folkenes Demokratiske parti (HDP), Selahattin Demirtas, må slippes fri til rettssaken mot han blir avgjort. Han har nå, sammen med sin andre medleder Figen Yuksekdag, sittet fengslet siden 4.november 2016, mens rettssakene mot de forhales.

I disse dager har Erdogan avsatt borgermestrene i tre storbyer i de kurdiske kjerneområdene, Diyarbakir, Mardin og Van. De vant valget 31.mars med god margin, men er nå fjernet, anklaget for å støtte en terroristorganisasjon. Ankara har utpekt stattholdere som er lojale til regimet.

Folkelige protester mot dette slås ned med hard hånd. Dette er en reprise på det som skjedde etter valget i 2017 da Erdogan, under påberopelse av unntakstilstanden som da rådde, avsatte alle borgermestre og lokale ordførere i 88 distrikter hvor kurderne satt i slike posisjoner. Slik sett er det han som fortjener terroriststemplet.

Når omverdenen nå blir utsatt for Erdogans heksejakt, må vi ikke glemme uretten som opposisjonelle i Tyrkia nå lider. Vi må ikke bli skremt fra å fortsette solidaritetsarbeidet med ofrene der, men forsterke det. Vi må også kreve at våre myndigheter her i fredelige Norge bidrar utover protestene vi nevnte innledningsvis. Selçuk Mizrakli, den ulovlig avsatte borgermesteren i Diyarbakir gikk 22.august ut med en bønn om internasjonal støtte til kampen de fører der. Det kan gjøres ved å sende offentlige personer, som Tyrkia vil ha problemer med å trakassere, til de tre byene for å vise støtte til deres krav om å få slutt på den ulovlige innføringen av  unntakstilstand som nå hersker. Europarådsdomstolen må også stevne Erdogan for ytterlige brudd på en internasjonal rettsorden landet hans har forpliktet seg til.

Norge har et spesielt ansvar for at asylsøkeren Gulizer Tastemir ble sendt rett til tortur og fengsel i Tyrkia igjen for et år siden, til tross for både åpenbare asylbehov og humanitære behov som følge av  sjukdom. Hun har reist krav mot den norske staten. Norske myndigheter bør her skjære gjennom og be om at hun løslates og tilbakeføres til Norge og assistere henne juridisk, sosialt og økonomisk.

190704arnljot-ask

Arnljot Ask

 

Arnljot Ask

sekretær i Solidaritet med Kurdistan