Forsvar konvensjonen om bekjempelse av vold mot kvinner!

I 2011 ble Tyrkia det første landet i Europa som ratifiserte Europarådets konvensjon om bekjempelse og forebygging av vold mot kvinner, nå kjent som Istanbul-konvensjonen. President Recep Tayyip Erdogans pro-islamistiske rettferdighets- og utviklingsparti (AKP) var en pådriver for å få konvensjonen gjennom det tyrkiske parlamentet.

Men den 13. august i år ble nøyaktig samme konvensjonen beskrevet av Erdogan som «å plassere dynamitt i familiens grunnvoll» – for deretter å forkaste den som utenlandsk, vestlig innblanding i tyrkiske anliggender. Sterke krefter i AKP vil ta landet helt ut av konvensjonen.

Høsten 2020 uttalte Milena Buyum, fra Amnesty International i Tyrkia, «De siste par månedene har vi sett 60 kvinner drept av menn i Tyrkia – eller rundt en per dag.»

I følge det uavhengige tyrkiske pressebyrået Bianet, ble 328 kvinner drept av menn i Tyrkia i 2019. Mer enn halvparten ble drept av ektemannen eller eksen. Tallet 328 inkluderer ikke 134 “mistenkelige dødsfall” som også kan ha vært et resultat av mannlig vold.

Kvinnedrap i 2019 økte med 29 prosent fra 2018, mens andre former for mannlig vold – voldtekt, trakassering og vold mot barn – økte med 27 prosent.

Det er en voksende bevegelse i Tyrkia og i nabolanda mot kvinnedrap og æresdrap og denne bevegelsen reiser seg nå mot Erdogan og de i AKP som vil trekke Tyrkia ut av konvensjonen.

Solidaritet med Kurdistan støtter de kreftene i Tyrkia som kjemper mot kvinneundertrykking, for menneskerettigheter og demokrati.

Vi oppfordrer norske organisasjoner, myndigheter og bedrifter som samarbeider med Tyrkia til åpent å kritisere den negative utviklinga i Tyrkia, også når det gjelder kvinners rettigheter.

Uttalelse vedtatt av landsstyret i SolKurd 25.10.2020