Tyrkia må møtes med konkrete sanksjoner – ikke bare prat!

Solidaritet med Kurdistan er dypt bekymret for bruddene på grunnleggende demokratiske rettigheter som øker på i Tyrkia.

Overgrepene mot alle som hever røsten sin til protest mot regimets politikk, i strid med flertallet av artiklene i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter som Tyrkia er forpliktet til å overholde, har ført til protester også i land som Norge. Forfølgelsen av tillitsvalgte og aktivister i Folkenes demokratiske parti (HDP), som er blant de hardest rammede, er derimot mindre kjent. Det venstreradikale HDP er det tredje største partiet i Tyrkia. Tyrkia har delvis lyktes med å skjule overgrepene, i skyggen av krigene som Tyrkia driver  i nabolandene Syria og Irak. Siden 2015, da den tyrkiske regjeringen gjenopptok krigen mot kurderne i Sørøst Tyrkia, har rundt 16 000 HDP-medlemmer og ledere blitt arrestert og anklaget for forbrytelser mot staten, og over 5000 sitter ennå fengslet.

19.august 2019 startet en kampanje fra statens side med å avsette kurdiske ordførere som ble valgt i forbindelse med lokalvalget 31.mars 2019. Denne dagen ble ordførerne i metropoldistriktene Amed (Diyarbakir), Van og Mardin avsatt og erstattet av personer som ble utpekt av President Erdogans regjering i Ankara.

Fram til den 20.oktober i år har tilsammen 62 av de 65 ordførerne som HDP vant i 2019 lidd samme skjebne, og vi er nå vitne til en ytterligere intensivering av forfølgelsen mot alle HDPs tillitsvalgte.  Erdogan gjentar nå det samme som han gjorde etter det forrige lokalvalget i 2014, da de 97 valgte kurdiske ordførerne gradvis ble avsatt og erstattet av regimets menn.

Et titalls HDP medlemmer i Nasjonalforsamlingen er tidligere avsatt og fengslet. Nye saker for å frata immuniteten til minst 15 nye parlamentsmedlemmer er startet. De to lederne fra 2014, Selahattin Demirtas og Figen Yuksekdag, har vært fengslet siden november 2016 uten endelige domsavsigelser.  Millioner av velgere er dermed fratatt sine lovlig valgte representanter.

Solidaritet med Kurdistan vil oppfordre den norske regjeringen, ledelsen i alle partier og folkelige organisasjoner til å protestere overfor Tyrkia. Vi vil bidra til å skape et opinionspress mot de overgrepene som den tyrkiske regjeringen nå foretar seg, slik at den norske regjeringen tar i bruk politiske og økonomiske sanksjoner for å legge press på Tyrkia. Det er også viktig å vise solidaritet med de avsatte ordførere og andre som går i spissen for å forsvare våre felles demokratiske verdier.

Oslo, 25.oktober 2020

Landsstyret i Solidaritet med Kurdistan