Hva er Kurdistan Alliance i Tyrkia?

Flere kurdiske partier og organisasjoner som dannet «Kurdistan Alliance» i oppkjøringen til lokalvalget i 2019, vil beholde alliansen Kurdisk enhet er alliansens hovedmål.
Det kurdiske folks eksistens som nasjon er truet. Kurderne nektes sine nasjonale rettigheter, de er faktisk under konstant angrep. For politiske representanter for et folk hvis eksistens og rettigheter er truet, er det derfor en plikt å finne fram til en «felles linje».
Partiene som er med i Kurdistan Alliance inkluderer HDP (Folkenes demokratiske parti), DBP (Party of Democratic Regions), Islamic Movement of Kurdistan (AZADÎ), the Revolutionary Democratic Kurdish Association (DDKD), Party of Human and Freedom (PİA), Kommunist Party of Kurdistan (KKP), Den demokratiske plattformen for Kurdistan (PDK) og Det demokratiske partiet i Kurdistan-Tyrkia (PDK-T). Også sivilsamfunnsorganisasjonene «Democratic Society Congress» (DTK) og PDK-Bakur har blitt med under alliansens paraply.

Kurdistan Alliance kan lett forveksles med Kurdistan Alliance i Irak og andre allianser med liknende navn, bl a i Syria.

Fra pressekonferansen for Kurdistan Alliance. Foto: ANF News

Klikk her for mer info