Det danske Folketinget fordømmer Tyrkias invasjon av Nord-Syria

Den 11. november 2020 vedtok Folketinget:
«Forslag til vedtagelse:
Folketinget erklærer fuld solidaritet med Frankrig, som er offer for militante islamistiske terrorangreb. Folketinget finder regeringen bør støtte EU-sanktioner, som Frankrigs regering måtte efterspørge. Folketinget finder Erdogans militære aggressioner i kurdiskdominerede områder i Syrien uacceptable, fordømmer Erdogans boykotopfordring og opfordrer regeringen til at arbejde for en skærpet EU-kurs over for Tyrkiet.
Afstemning: Forslaget blev vedtaget. For stemte 84 (S, V, RV, SF, EL, KF, LA, ALT og UFG), imod stemte 3 (NB), hverken for eller imod stemte 8 (DF). Ved en fejl stemte LA for forslaget.»

Er det grunn til å håpe at det norske Storting kunne følge opp med en liknende fordømmelse av Tyrkias aggresjon?

Kilde