Uttalelse – Avverg krig mellom kurderne!

Gjennom historien har kurderne blitt splitta og undertrykt av ulike imperier. De har blitt satt opp mot hverandre. Den indre lojaliteten har blitt erstatta av lojalitet til ytre makter. Men de gangene kurderne har vunnet fram har vært når de har stått sammen. For eksempel sto kurderne sammen mot IS i kampen om Kobanê i 2014/15. I dag trues kurderne av en åpen militær strid mellom Kurdistans arbeiderparti (PKK) og Kurdistans demokratiske parti (KDP). Det vil ikke bringe noe godt med seg. Ikke la gamle og nye imperier splitte og undertrykke kurderne.

Etter frigjøringen av Kobane i 2015 har de demokratiske styrkene i Nord og Øst Syria nedkjempa IS-kalifatet og tatt over IS sitt territorium i hele området øst for Eufratelva.

Tyrkia har reagert mot disse seirene for demokratiet, først med å invadere Afrin i Nordvest-Syria våren 2018 og dernest ved å invadere et større område i Nordøst-Syria høsten 2019. Framgang for kurdisk frigjøring prøver Tyrkia å hindre med alle midler.

Sommeren 2019 begynte den tyrkiske militære kampanja «Operasjon klo». Den retter seg mot Kurdistans arbeiderparti (PKK) som har baser i Qandilfjellene i Nord-Irak. Tyrkia har over 2000 soldater permanent utplassert i Nord-Irak mot den irakiske sentralregjeringens vilje, men med støtte fra den kurdiske lokalregjeringa i Nord-Irak som er dominert av KDP. KDP er et parti som er dominert av Barzaniklanen.

Siden sommeren 2020 har Tyrkia også ført krig mot kurdere som sogner til PKK i Heftanin-regionen i grenseområdet mellom Tyrkia og Irak, og også rykket over grensa med betydelige styrker. Tyrkia har imidlertid ikke greid å få fotfeste i disse områdene og har lidd store tap. Samtidig presser Tyrkia også på KDP for at de skal overta kontrollen over Shengal, i strid med de lokale myndighetene til jezidiene der. Jezidiene stoler ikke på KDP og husker hvordan KDP lot dem i stikken da IS invaderte Shengal i 2014. Nå er det Tyrkia som er på vei inn i disse områdene.

Tyrkias forsøk på å få fotfeste i Nord Irak ved å få kurdere til å krige mot kurdere, ved å prøve å få peshmergasoldater tilknytta det kurdiske partiet KDP til å samarbeide i krigen mot PKK, må avverges.

Solidaritet med Kurdistan oppfordrer KDP og PKK til å gå sammen og avvise det tyrkiske intervensjonsforsøket, hindre at Tyrkia nok en gang ødelegger for det kurdiske folk ved å få de til å gå til krig mot hverandre. Vi oppfordrer til dialog og en styrking av demokratiet i Nord-Irak. Det er kun kurdernes og demokratiets fiender som tjener på en åpen krig mellom PKK og KDP.

Oslo 23.11.20 Arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan.