Tyrkiske myndigheter angriper folkelige organisasjoner

Tyrkia har nylig vedtatt en lov som utvider myndighetskontrollen over folkelige organisasjoner. Loven kan føre til nedleggelse av ikke-statlige organisasjoner og struper de lovlige mulighetene som er igjen i landet.

Lovgivningen som ble godkjent av parlamentet på søndag, tillater innenriksdepartementet å utnevne offentlige tjenestemenn til å bestyre frivillige organisasjoner og stanse deres aktiviteter med vage beskyldninger om terror-sympatier. Loven introduserer også belastende myndighetsinspeksjoner av sivilsamfunnsgrupper og begrenser internett innsamlinger.

“Denne loven gir innenriksministeren myndighet til å stenge enhver gruppe når han vil uten anledning til å anke. Det reiser muligheten for at alle rettighetsgrupper kan avskaffes i Tyrkia, ”sa Tarik Beyhan, en direktør for Amnesty International i Tyrkia i følge Financial Times.

Myndighetene har tidligere gått løs på Folkenes demokratiske parti, som er det tredje største partiet i landet. Av de 65 ordførerne som HDP fikk valgt i 2019 er det kun 5 som fortsatt får fungere. Resten er avsatt og erstatta med myndighetsutpekte diktatorer, melder Ahval.

Logoen til Folkenes demokratiske parti