Iranske asylsøkere i Tyrkia utsatt for likvideringer. Hva gjør FN?

Det er over 35 000 flyktninger og asylsøkere fra Iran i Tyrkia. Blant disse finnes journalister. De kan bli utsatt for forfølgelse, både av tyrkiske myndigheter og av iranske myndigheter som gjennomfører likvideringer av politiske motstandere i Tyrkia.

I følge organisasjonen Journalister uten grenser har FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) endra rutinene slik at en flyktning som kommer til Tyrkia først må registrere seg hos tyrkiske myndigheter, og bli godkjent av dem, før hen kan registrere seg hos UNHCRs kontor i landet. Hele prosessen med å bli godkjent som flyktning og bli videresendt til tredjeland har stoppa opp. I mellomtida trappes forfølgelsen opp.

Solidaritetsorganisasjonen The Solidarity Council of Iranian Refugees in Turkey har sendt et brev til UNHCR. I brevet viser de til at tyrkiske myndigheter har arrestert medlemmer av en iransk likvideringsgruppe og viser til UNHCRs passivitet. De krever fortgang og at UNHCR oppfyller sine forpliktelser.