Frihet for Öcalan!

I dag var det et opprop i Klassekampen.

Stina Bergsten er med i en kort video.

Teksten til oppropet i Klassekampen er:

Frihet for Abdullah Öcalan

Abdullah Öcalan har nå sittet i tyrkisk fengsel i 22 år, de fleste årene i total isolasjon.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har valgt å føre en aggressiv væpnet kamp mot kurderne i Tyrkia, Syria og Irak. Hans formål er å styrke sin egen posisjon innenriks og å utvide Tyrkias innflytelse, i tråd med målsettinger om å gjenopprette deler av det opprinnelige Osmanske imperiet.

Lederen for det kurdiske folkets frihetskamp, Abdullah Öcalan, er nøkkelen til en løsning av det kurdiske spørsmålet og nøkkelen for framgang for en demokratiseringsprosess i Tyrkia. Norge og FN må ta initiativer som kan stoppe Erdogans aggresjon.

Det er lansert en kampanje for å involvere FN og de relevante FN-organene i kampen for Öcalans frihet. I denne sammenheng er det utarbeidet et åpent brev til FNs generalsekretær med bistand fra den kurdiske arbeidsgruppen for menneskerettigheter i Sør-Afrika (KHRAG) og bistand fra den sørafrikanske landsorganisasjonen COSATU.

Vi som skriver under oppfordrer den norske offentligheten til å vise sin støtte til det kurdiske folket, og oppfordrer den norske regjeringen og alle internasjonale organisasjoner, FN, Europakommisjonen, Europarådet, NATO og OSSE til å legge press på Tyrkia for å en ny fredsforhandlings-prosess med kurderne.

Hanan Benammar, kunstner;  Kai Johnsen, regissør;  Jan Erik Vold, forfatter,  Heming Olaussen, politiker SV;  Kariane Westrheim, professor; Siri Austeen, artist; Sigbjørn Skåden, forfatter, Marius Kolbenstvedt, scenekunstner; Erling Folkvord, politiker Rødt;  Mette Brantzeg, regissør;  Asbjørn Grønstad, professor; Kjersti Ericsson, professor; Axel Rudi, post-doktor; Galawezh Waledkhani, billedkunstner; Cathrine Linn Kristiansen, Kvinnefronten, Sara Baban, scenekunstner.