Solidaritet med Kurdistan har hatt landsmøte

Søndag den 14.02.2021 avholdt Solidaritet med Kurdistan sitt årlige landsmøte. Til tross for at landsmøtet ble gjennomført digitalt ble møtet svært vellykket. Med delegater fra våre lokallag rundt omkring i landet diskuterte vi vårt arbeid i året som gikk, hva vi ønsker å fokusere på i året som kommer og valgte nye medlemmer til vårt landsstyre og arbeidsutvalg. Vi diskuterte også den nåværende situasjonen i Kurdistan, med særlig vekt på den pågående represjonen mot sivile aktivister i Rojhelat (de iranske delene av Kurdistan), aggresjon fra den tyrkiske staten mot kurdiske områder og de nylige forsøkene på å angripe ytringsfriheten til kurdiske aktivister og kunstnere i Norge. Landsmøtet ble også gjestet av en representant for den britiske fagforeningen UNITE som kunne fortelle oss den imponerende historien om hvordan det sterke kurdiske solidaritetsarbeidet i den britiske fagbevegelsen har blitt bygget opp og av en representant for Kurdistan nasjonale kongress (KNK) som kunne fortelle om utviklingen og veien videre i Rojava. Landsmøtet vedtok uttalelser om flere av disse temaene som vil bli publisert i de kommende dagene.

Stina Bergsten, gjenvalgt medleder
Truls Strand Offerdal, gjenvalgt medleder.

Det nye landsstyret og arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan består av:

Landsstyre:

Svein Olsen

Sverre Sævareid

Jan Bojer Vindheim

Aso Amediyan

Bjørn Venstad

Ingerid Martinsen Fareed

Lasse Riise

Turid Thomassen

Turid Kjernlie

Erling Folkvord

Bente C. Knagenhjelm

Johan Petter Andresen

Seher Aydar

Serias Nedimi

Jila Hassanpour

Karim Allahweysi (vara)

Jon-Arne Jørstad (vara)

Nedir Nemat (vara)

Arbeidsutvalg:

Stina Bergsten (medleder)

Truls Strand Offerdal (medleder)

Beth Hartmann

Pia Maria Roll

Sara Andersen

Arnljot Ask

Marie Sørhaug

Jette Vestergren (kasserer)