Solidaritet med Kurdistan støtter kunstneren Gelawesh Waledkhani

Kunstneren Gelawesh Waledkhani foran kunstverket «Rojava: The Women’s Revolution»

I en årrekke har kunstneren Gelawesh Waledkhani som er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo, malt portrett av aktivister i den kurdiske bevegelsen i Rojava (Nord-Syria). Kunstverket «Rojava: The Women’s Revolution» som er stilt ut i Rosenkrantz’ gate i Oslo har vekket sterke reaksjoner hos det tyrkiske regimet. Verket er et stort portrett av kurdiske frihetsforkjemper sammen med sitatet «A society can never be free without Women’s liberation». Sitatet er signert Abdullah Öcalan. Öcalan som tidligere var leder av PKK, har nå sittet fengslet i 22 år i tyrkisk fengsel

Den tyrkiske ambassaden her sendt ut brev til alle bystyrerepresentanter i Oslo der de krever kunstverket fjernet. Også Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon, som er en støttespiller for Erdogan-regimet og blant annet har støttet Tyrkias invasjon i Nord-Syra, krever verket fjernet fordi de mener det fremmer terrorisme. PKK er ikke stemplet som en terrororganisasjon i Norge og både EU-domstolen og den belgiske appelldomstolen har slått fast det samme.

Dette speiler undertrykkingen kurderne utsettes for. I Tyrkia blir politikere, aktivister, journalister og lærere som våger utfordre Erdogans makt, fengslet under påskudd av at de er terrorister. Folk som kritiserer Erdogan lever farlig. Ser man litt nærmere så ser man at kritikken dreier seg om mer enn Öcalan. Det er også et angrep på kvinnekampen. Kvinner er en sterk kraft mot autoritære regimer og okkupasjon og regimet vet at kvinnene i YPJ sto i front i kampen mot IS. Regimet frykter forandringene som kommer med kvinnekampen.

At Erdogans regime og dets sympatisører i diasporaen forsøker å importere de samme metodene av stempling, undertrykking og løgn for å stilne kritiske stemmer i Norge er ikke overraskende. Så langt har myndighetene i Oslo og norske politikere blankt avvist slike forsøk – det bør de også fortsette med.

Uttalelse vedtatt på Solidaritet med Kurdistans landsmøte 14.02.2021