Erdogan sparker sentralbanksjefen – lira faller

Den tyrkiske valutaen, lira, kollapset og falt 17 prosent i verdi mandag etter at president Recep Erdogan sparka landets markedsvennlige sentralbanksjef. Mot slutten av dagen ser fallet ut til å være 8 prosent. Dette er den tredje sentralbanksjefen på to år. Sent fredag kveld ble det kjent at Naci Agba ble avskjediget. Det skjedde mindre enn fire måneder etter at han ble ansatt.

Aqba økte rentene til 19 prosent i tråd med krav fra internasjonale finanskapitalister. Dette skaper problemer for de som har gjeld i Tyrkia. Husholdningsgjelda som andel av bruttonasjonalproduktet har økt kraftig siden sommeren 2019. Når lira faller i verdi blir det dyrere for staten og bedriftene å nedbetale gjeld til utenlandske kreditorer. På den andre sida vil det blir lettere for eksportbedrifter. Tyrkia importerer mer enn det eksporterer.

Om Tyrkia nå setter ned renten med den nye Erdogan-lojale sentralbanksjefen, vil dette øke inflasjonen, som nå er 16 prosent.

I mars 2021 introduserte Erdogan en reformpakke. Den offisielle målsettinga er å gjøre Tyrkia til verdens tiende største økonomi. I dag er Tyrkia verdens nittende største økonomi. Innholdet i pakka ser ut til å gå ut på å styrke offentlig-privat samarbeid, bedre «investeringsklimaet» og styrke digitaliseringa av økonomien.

I løpet av kort tid har Erdogan først satt i gang en prosess for å forby landets tredje største og viktigste progressive parti, Folkenes demokratiske parti (HDP). Og han har trukket Tyrkia ut av Istanbul-konvensjonen som dreier seg om å beskytte kvinner mot vold. Og altså nå en ny sentralbanksjef. Hvis den nye sentralbanksjefen senker renta, må man forvente at Tyrkia vil miste kapital som flytter ut av landet. For å motvirke dette kan han kanskje innføre kapitalkontroll for å få kontroll på kapitalstrømmen inn og ut av Tyrkia. Tiden vil vise.

Tyrkias økonomi er ikke god, men det er ikke økonomien i verden generelt heller.