Demo i Oslo mot den tyrkiske invasjonen av Nord Irak 26. april

Demonstrasjonen den 26. april foran Stortinget ble en fin markering med taler fra flere organisasjoner, deriblant Beth Hartmann fra SolKurd. Det var rundt 50 til stede som ble mobilisert på kort varsel. Rozerin Algunerhan holdt appell på vegne av Kurdisk demokratisk samfunnssenter. Appellen hennes kan leses her.