STANS KOBANE-RETTSSAKEN! SLIPP DEMIRTAS FRI!

Mandag 26.april starter den såkalte Kobane-rettssaken i Ankara, hvor 108 politikere, personligheter fra det sivile samfunnet, især fra den kurdiske bevegelsen som slåss for likeverd og frihet, sitter på tiltalebenken.

De blir anklaget for terrorvirksomhet og mord i flere titalls tiltalepunkter knyttet til protester i forbindelse med Den islamske stats (IS) angrep på Kobane i oktober 2014. Tidligere leder i Folkenes Demokratiske Parti (HDP), Selahattin Demirtas, som allerede har vært fengslet siden høsten 2017 og har rettssaker som kan gi han over 180 år i fengsel tilsammen, får nå ytterligere tiltaler mot seg. Hvis aktoratet får medhold vil han få en fengselsstraff på sinnssyke 15 000 år. 

Bakgrunnen for at disse menneskene nå anklages er en Twitter-melding i oktober 2014 som oppfordret om solidaritet med folket i Kobane. De regnes da som ansvarlige for de 37 dødsfallene som fant sted under solidaritetsmarkeringene, hvorav de fleste ble drept av skudd fra det tyrkiske politiet. Tyrkiske myndigheter ser på markeringene som en støtte til PKK. Tyrkia regner PKK som en terroristorganisasjon.

De tyrkiske myndighetenes framferd i denne saken er en grotesk videreføring av rettsforfølgelsene de fører mot alle opposisjonelle, og som bryter med internasjonale konvensjoner Tyrkia sier seg å følge i sitt forsøk på å bli EU-medlem.  Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (ECHR) har tidligere påpekt at det ikke er noe grunnlag for denne rettssaken, og bekreftet det igjen i desember 2020.  De har også bedt om at Selahattin Demirtas øyeblikkelig bør løslates, da endelig dom heller ikke har funnet sted i de andre rettssakene som føres mot ham.  

Solidaritet med Kurdistan (SolKurd) i Norge hilser velkomment initiativet fra 34 medlemmer i Europaparlamentet, om at EU-ledelsen skal be Tyrkia om å få sende en observatør til åpningen av rettssaken i Ankara 26.april. Vi håper det lot seg gjennomføre.

Vi vil følge opp saken her i Norge også, for å få flere Stortingsmedlemmer enn de fem som nettopp signerte støttebrev til HDP til å stille seg bak en oppfordring til norske myndigheter om å be Tyrkia stanse denne rettsfarsen og prosessen med å få stengt ned HDP.

Oslo 26.april 2021

Arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan