Rapport fra Folkenes demokratiske parti (HDP) om forfølgelsen

I en rapport utgitt den 18. mai 2021 gjennomgår HDP utviklinga i Tyrkia det siste tiåret. Rapporten avslutter med å henvende seg til det internasjonale samfunnet for støtte i kampen mot det stadig mer autoritære regimet i Tyrkia. Rapporten gir et sjeldent godt overblikk. Les og lær!