5. juni kl. 14.00. Webinar om forfølgelsen av Folkenes demokratiske parti

Førstkommende lørdag, fra klokken 14-16 arrangerer vi et webinar med internasjonal talsperson i Folkenes demokratiske parti (HDP) Hisyar Özsoy 

Webinaret vil handle om den tyrkiske statens forsøk på å knuse Folkenes demokratiske parti (HDP). Nå gjennom en omfattende rettssak mot 108 sentrale ledere i HDP og kurdiske organisasjoner, etter at et forsøk på å få rettslig godkjennelse til å forby partiet ble stanset i første forsøk.

Hisyar Ôzsoy

Ȫzsoy vil innlede, svare på spørsmål og delta i debatten den første timen, som vil foregå på engelsk. Deretter vil vi følge opp på norsk.

Innlederen vil også se på sammenhengen mellom den interne tyrkiske statsterroren og den vedvarende krigen Tyrkia fører for å flytte statsgrenser i regionen , hvor kurdere både i Irak og Syria står i spissen for å forsvare statenes sjølråderett.

Det er en voksende solidaritetsbevegelsen i flere europeiske land, inkludert i EU-parlamentet og flere nasjonale parlament, som sammen med eksilkurderne vil kunne spille en viktig rolle for å stanse den totalitære ekspansjonspolitikken til Erdogan-regimet. Seminaret vil slik se på hvordan vi best mulig kan bidra til dette her i Norge.

Webinaret vil ledes av medleder i SolKurd Stina Bergsten og medlem av arbeidsutvalget Arnljot Ask.

Delta på seminaret ved å sende en e-post til solidaritetmedkurdistan@gmail.com