Støtt kurdiske morsmålslærere og undervisning av kurdiske barn på kurdisk 

Uttalelse

Landsmøtet i Solidaritet med Kurdistan (SolKurd) fordømmer fengslinga og forfølgelsen av kurdiske morsmålslærere og aktivister som lærer bort kurdisk til kurdiske barn. Landsmøtet oppfordrer alle til å støtte kampen for å la kurdiske barn lære sitt eget språk . 

De siste årene har flere kurdiske foreninger med lovlig tillatelse fra iranske myndigheter engasjert seg i å lære barn og voksne så skrive og lese på kurdisk. Undervisning og opplæring på kurdisk skjer utenfor offentlige skoler. Derfor må de kurdiske foreningene på eget initiativ leie lokaler eller holde sine kurs online. 

En av foreningene er Nojin som ble dannet i 2011. I mai 2019 ble Zara Mohammadi sammen med styremedlemmene Rebwar Minberi og Idris Minberi i Nojin-foreningen arrestert av  den iranske etterretningstjenesten. De iranske myndighetene beskyldte de tre nevnte styremedlemmene fra Nojin for ulovlig aktivitet som truet nasjonal sikkerhet. Etter flere uker ble Idris og Rebwar løslatt mot kausjon, mens Zara ble holdt i varetekt i ca. 6 måneder og deretter løslatt mot kausjon. 

Etter flere rettssaker ble Rebwar og Idris frikjent, mens Zara Mohammadi i juli 2020 ble dømt til 10 års fengsel. Myndighetene beskylder Zara for å ha tilknytning til kurdiske opposisjonspartier. Etter flere ankeforhandlinger ble i desember 2021 Zaras straff redusert til 5 års fengsel, nå har hun gått inn i den tredje måneden av sin 5 års fengselsstraff i den kurdiske byen Sanandaj. 

Forsvarsadvokaten til Zara har flere ganger uttalt seg om saken både på kurdiske og persiske media. Han hevder Mohammadi ble dømt uten et eneste bevis, at iranske domstoler ikke er nøytrale og at avgjørelsen er politisk.  

Det er forbudt å undervise i kurdisk på de offentlige skolene i kurdiske områder av Iran. Dette er en del av assimileringspolitikken de iranske makthavere fører overfor det kurdiske folket. Kurderne har gjort sitt beste for å bevare sitt språk og sin kultur gjennom mer enn 100 års diskriminering og assimilering. Det er en stor utfordring for kurdiske barn som begynner på skoleåret å få undervisning på et helt annet språk enn det de har vokst opp med. Dette en viktig årsak til at mange kurdiske barn og ungdommer ikke klarer å fullføre skolegangen.