Stans Erdogans krig mot HDP og demokratiet i Tyrkia

Uttalelse

Erdogan brøt våren 2015 en lengre forhandlingsperiode mellom kurderne og regjeringen, som startet med forhandlinger mellom PKK og Den nasjonale etterretningstjenesten (MIT) i Oslo 2011, og seinere fortsatte med forhandlinger mellom Folkenes Demokratiske Parti (HDP) og regjeringen, fram til Dolmabche erklæringen 28.2.2015. Bruddet skyldest at HDP sin voksende oppslutning truet Erdogans flertall i Nasjonalforsamlingen og hans plan om å bli eneveldig president ved det kommende valget i 2018. Fra 2015 av har han drevet en altomfattende krig mot kurderne i Tyrkia, og HDP især.

Denne krigen føres militært ved å ødelegge flere byer i de kurdisk dominerte områdene i Sørøst Tyrkia og gjennom omfattende unntakstilstander som ennå omfatter flere provinser og flere hundre kommuner.

Den føres også gjennom forsøk på å bryte ned organisasjonen HDP. Alle de 65 ordførerne HDP fikk valgt i lokalvalget i 2019 er fratatt stillingene sine og erstattet av stattholdere (trustee’s) fra Erdogan-regimet. Siden 2016 har rundt 16000 tillitsvalgte eller aktivister i HDP blitt arrestert og tatt ut tiltaler mot. 4000 av dem sitter nå i fengsel. Av de 67 parlamentsmedlemmene HDP fikk valgt i 2018, er 13 nå fratatt immuniteten og fengslet. Erdogan- regjeringen har erklært at tilsammen 40 av dem kollektivt skal miste sin parlamentariske immunitet, noe som den europeiske Menneskerettsdomstolen (ECHR) flere ganger har pekt på er ulovlig, sist nå 1.februar 2022. Den har også krevd at de første lederne i HDP, Selahattin Demirtas og Figen Yuksekdag, som har sittet fengslet siden 4.november 2016 med anklager som ville innebære over 180 år i fengsel for Demirtas, må løslates i påvente av dom i sakene.

Siden Erdogan står i fare for å tape det kommende parlamentsvalget og nyvalget av president, som må finne sted innen sommeren 2023, har han satt i gang en prosess for totalt å forby HDP og forby flere hundre sentrale tillitsvalgte der å drive politikk i flerfoldige år, dersom de ikke i tillegg blir dømt til fangselsstraffer. Han bruker den skjerpede anti-terrorloven for å fremskynde disse prosessene, ved å påstå at HDP-politikerne støtter PKK.

Landsmøtet i Solidaritet med Kurdistan oppfordrer det offisielle Norge, ved Regjeringen, Stortinget og partiene der til å legge press på Erdogan for å stanse denne krigføringen og omfattende brudd på rettspraksis og organisasjons – og ytringsfrihet som Tyrkia nå bedriver, og som også bryter med internasjonale konvensjoner landet har underskrevet.

Samtidig oppfordrer vi sivilsamfunnet, gjennom solidaritets- og menneskerettighets- organisasjoner, kommunestyrer, fagforeninger, kvinneorganisasjoner mm, partier og ungdomsforbund både sentralt og lokalt om å etablere kontakt med HDP og det sivile samfunnet i de kurdiske områdene.

Regjeringen oppfordres også til å stanse all våpenstøtte til den tyrkiske regjeringen så lenge den fører krig mot kurderne og også intervenerer i nabolandene for å føre krigen militært der også. Tyrkia bryter her folkeretten på samme måte som Russland nå gjør i Ukraina. 

Norge oppfordres også til å bidra til å få gjenopptatt fredsforhandlingene som de som ble brutt i 2015.

Landsmøtet i Solidaritet med Kurdistan. 13. mars 2022