Bokstaven W er forbudt i Tyrkia

Ja, det er helt sant. Det kurdiske alfabetet har noen flere bokstaver enn det tyrkiske. Nå har retten slått fast at myndighetene kan nekte å godta at foreldre gir barn navn med W, Q eller X i navnet.

Les mer på engelsk her: Duvar English

Forbudte kurdiske bokstaver