Representanter for sjølstyremyndighetene i Nord og Øst Syria på besøk i Oslo

Abdul Karim Omar som representerer Den Autonome administrasjonen for Nord og Øst Syria (AANES) er i Oslo 19.9 til 23.8. Omar hadde møte med Det norske utenriksdepartementet og med partiet Rødt på fredag 19.9.22, rapporterer ANF

Abdul Karim Omar møter representanter for Rødt