Solkurd møte med AANES

I forbindelse med sitt Oslo-besøk møtte Abdul Karim Omar, representant for Den autonome administrasjonen i Nord og Øst Syria, medlemmer av Solkurd den 20.8.

Abdul Karim Omar til høyre, med tolk.

På møtet fortalte Omar om situasjonen i Nord og Øst Syria. Kampen mot Den islamske stats soveceller og unntakstilstanden som er innført på grunn av Tyrkias uavbrutte angrep var på agendaen. Omar tok også opp problemene med at hjelpen til Syria går for det meste via Assad-regimet, noe som innebærer at Nord og Øst Syria får knapper og glansbilder av denne hjelpen. Omar oppfordrer norske myndigheter til å rette deler av den hjelpen som ytes til Syria direkte til sjølstyremyndighetene. Blokaden mot Nord og Øst Syria gjør den økonomiske situasjonen svært vanskelig, dette utnytter Den islamske stat i sin rekruttering.

I Al Hol leiren er det kvinner med tilknytning til Den islamske stat og barna deres, til sammen ca 60 000. De kommer fra 57 ulike land. Men disse landa nekter å ta tilbake sine borgere, samtidig som de heller ikke yter bistand slik at det kan bli mulig å finne en løsning både økonomisk og politisk på situasjonen. Det samme gjelder de fengsla mennene fra IS.

Tyrkias stadige angrep på Nord og Øst Syria hjelper IS, som stadig utgjør den største interne trusselen. Omar minte om det omfattende angrepet på fengslet i Hasakah tidligere i år, som ble gjennomført av IS. Alt tyder på at Tyrkia var innblanda i angrepet, der 127 soldater og politi mista livet i kampen for å hindre at mange tusen IS fanger skulle unnslippe og IS etablere seg på nytt med et kalifat. At Nato stilltiende godtar Tyrkias angrep er med på å styrke IS, som er en fare for mer enn Syria.

Abdul Karim Omar til høyre under møtet med medlemmer av Solkurd.

I Afrin, som Tyrkia invaderte i 2018 var 90 % av innbyggerne kurdere. I dag er 20 % kurdere. Tyrkia bruker okkupasjonen til å endre befolkningssammensetningen i området, og flytter inn det Tyrkia antar er lojale innbyggere fra andre områder i Syria. Det ser ut til at Tyrkia vil fjerne kurderne fra hele nordre Syria og erstatte dem med andre befolkningsgrupper. En ny tyrkisk invasjon vil føre til en flyktninge-bølge mot Europa.

Abdul Karim Omar til høyre under møtet med medlemmer av Solkurd.

Solkurds representanter informerte om arbeidet som gjøres i Norge. Solkurd samarbeider med flere stortingspartier om at stortingsrepresentanter skal besøke Nord og Øst Syria og at Norge skal anerkjenne Den autonome administrasjonen i Nord og Øst Syria. Solkurd vil også arbeide for at Stortinget skal vedta en post på statsbudsjettet med midler som går direkte til Nord og Øst Syria.

Møtet ble også omtalt på Hawar News