Protestene i Iran fortsetter. Det gjør også støtten

De siste ukene har det vært mange demonstrasjoner i Norge til støtte for kvinnenes frigjøringskamp i Iran og mot regimets undertrykking. Både kurdiske organisasjoner, solidaritetsorganisasjoner og progressive iranske organisasjoner i Norge har demonstrert. I Oslo på lørdag organiserte Amnesty International Norge en markering foran Stortinget. Også i Tromsø ble det avholdt en demonstrasjon. Her er bilder og appell fra Tromsø.

Appell ved Serias Nadimi

Kjære kamerater, hei og velkommen til en solidarisk markering til støtte for en feministisk
revolusjon i Iran.
Fredag den 16. september døde den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa (Zhina) Amini i moralpolitiets varetekt i Teheran. Iranske myndighetene begrunnet pågripelsen på Zhina med at hun hadde brutt regimets strenge kleskode for kvinner og for feil bruk av hijab. Hittil har iranske myndighetene nektet for at Zhina ble slått eller mishandlet av moralpolitiet i deres varetekt.
Når det gjelder Zhinas dødsfall blir regimet ikke trodd av det kurdiske og iranske folket og heller ikke av verdenssamfunnet. Derfor har folket i Kurdistan og hele Iran reagert så sterkt på Zhina Aminis død. I tillegg ser vi et stort engasjement, blant politiske aktivister, feminister og frivillige organisasjoner verden over. De viser sin solidariske støtte til Aminis familie og de folkelige protestene som har pågått de siste dagene i Iran. Vold og mishandling av kvinner i Iran eksistert i mer enn 40 års. Dette brutale dødsfallet fikk raseriet og iranske kvinner og menn har kommet nå på gatene med slagordet «kvinner, liv og frihet».

«Kvinner, liv, frihet»! er et kurdisk slagord som har sine røtter i Rojava. Der ble slagordet brukt av kvinner og menn frihetskjempere som side og side, og slag etter slag, vant de kampen for «kvinner, liv og frihet» ovenfor en av verdens grusomste terrororganisasjon, nemlig den islamske staten (IS).


Men i dag blir dette slagordet tatt i bruk av kurdiske og iranske kvinner og menn som har kommet på gater for å demonstrere mot regimets voldelige og undertrykkende politikk ovenfor kvinner. Dødsfallet til ei ung kurdisk kvinne (Zhina Amini) har ført Iran til en historisk feministisk revolusjon hvor slagordet «kvinner, liv, frihet» har fått stor betydning til både menn og kvinner.


Kjære kamerater, de pågående protestene mot regimet fra ulike klasser og miljøer har gått inn i en ny fase. I denne nye situasjonen fortsetter en feministisk revolusjon som har frihet og liv for kvinner som hovedmål, og dette er noe helt unikt. Mandag den 19. september 2022 var vi vitner på en oppfattende streik og nedstengning over alle kurdiske byer i Iran. Dette var en respons av det kurdiske folket ovenfor regimets undertrykkelse politikk og kjønnsdiskriminerings politikk. Streiken og nedstigningen i de kurdiske områdene førte til omfattende folkelig demonstrasjoner og støtter i flere steder i landet.


Derfor har vi samlet oss i dag om våre forpliktelser i forbindelse med de folkelige protestene mot det iranske terror regimet. For første gang har det iranske folket kommet på en den konklusjon om at det enste veien å kvitte presteregimet er å stå sammen. I denne forbindelsen har presteregimet mobilisert spesialpolitistyrker som beleirer ulike byområder og som har begynt å arrestere demonstrantene, og hittil over 100 personer er drept og flere tusener er arrsertet.


Solidaritet med Kurdistan fordømmer drapet på Zhina Amini, samt med de brutale angrepene og demonstrantene fra det iranske islamske regimet mot det kurdiske og det iranske folket. Internasjonal solidaritet med folkets kamp i Iran vil styrke folkets kamp mot det iranske regimet.

Solidaritet med Kurdistan oppfordrer alle norske partier, organisasjoner, fagforeninger og alle frihetskjempere og den norske regjeringen om å sørge for en felles, omfattende protest og boikott i utlandet mot det islamske regimet. Disse protestene vil i sin tur styrke kvinnens kamp og folkets frihetskamp i Iran.


-Lenge leve folkets og kvinnenes kamp i Iran!

Ned med det iranske regimet!

Takk for meg!