Tyrkias bruk av kjemiske våpen i Nord Irak må etterforskes 

 Av Arnljot Ask


   Arnljot sitter i Solidaritet med Kurdistan sitt arbeidsutvalg

 

Tyrkia har i tiårsvis drevet krigføring mot PKK sine baser i Kandil-fjellene i Nord-Irak. I april 2021  ble denne krigen trappet opp og utvidet til å omfatte landsbyene langs hele grensen mellom Irak og Tyrkia. Kurdiske organisasjoner både i Nord-Irak og i Tyrkia har gjentatte ganger krevd at uavhengige internasjonale organisasjoner kommer inn for å undersøke påstandene om bruk av kjemiske våpen i krigføringen.

Tyrkias forsvarsminister, Hulusu Akar, innrømte åpent i  Tyrkias Parlament 16.febr 2021 bruken av tåregass under militæroperasjoner mot PKK i Nord-Irak, noe som bryter med konvensjonen mot bruke av kjemiske våpen i krig (bare tillatt i forbindelse med inngripen i ordensforstyrrelser ) Men regjeringen i Den kurdiske regionen (KRG i Erbil) har motsatt seg adgang for undersøkelsesgrupper. 

Leger knyttet til den sveitsisk/tyske avdelingen av Internasjonale medisinere mot bruk av av kjernevåpen (IPPNW) har nå i perioden 20-27 september funnet flere indisier på at Tyrkia bruker kjemiske våpen i sin  krig mot PKK i Nord Irak. Som flere funn nær et område hvor tyrkiske styrker hadde evakuert, med beholdere med hydroklorisk syre og blekestoff, som kan brukes til å lage chlorine, et klassisk kjemisk våpen.   

De fant også videoer som viser installasjon av apparat for å pumpe gass inn i tunnelene til PKK-styrkene.   IPPNW sier at det er påkrevd med ytterligere undersøkelser av internasjonale organisasjoner, somOrganisasjonen for forbud av kjemiske våpen (OPCW), eller gruppe utpekt av FNs generalsekretær,  for å bekrefte deres funn og få reist sak mot Tyrkia for brudd på konvensjonen om bruk av kjemiske våpen i Nord Irak


Solidaritet med Kurdistan oppfordrer norske myndigheter og menneskerettighetsorganisasjoner til å følge opp denne saken gjennom de kanalene de har.

Foto: ANF

Se IPPNW sin nettside for ytterligere informasjon:  Startseite | IPPNW.DE