Styrk solidaritetsarbeidet med opprøret i Iran

Opprøret i Iran som ble utløst av drapet på den kurdiske kvinnen Jina Masha Amini har vart i over to måneder. Dette til tross for myndighetenes beinharde svar.  I følge Kurdistan Human Rights Organisation har mange tusen blitt arrestert og 326 blitt drept. (Iran Human Rights).  Opprøret ser ut til å være best organisert og sterkest i Øst Kurdistan, men har tidlig utviklet seg til et landsomfattende opprør for kvinnefrigjøring og demokrati. I Norge har det blitt arrangert støttemarkeringer i mange byer.

Til tross for at opprøret fortsetter, uten å minske i styrke, er det ikke lengre førsteside stoff for de dominerende media i Norge. I denne situasjonen er det viktig at solidaritetsarbeidet fortsetter ufortrødent. Dette innebærer at solidaritetsorganisasjoner, kvinnefrigjørings-organisasjoner, iranske diasporaorganisasjoner og andre folkelige organisasjoner utvikler et samarbeid for å styrke dette arbeidet framover. Solkurd vil delta aktivt i et slikt arbeid.

Jin Jiyan Azadi! Kvinner, liv frihet!

Landsstyret i Solidaritet med Kurdistan 13.11.2022