Kvinnerevolusjon i Kurdistan og Iran !

Iransk Kurdistan (Rojhelat) har spilt den viktigste rolla i dagens revolusjon i Iran. Kurdiske Jina (Mahsa) Amini er blitt et symbol i kampen for frihet og helt grunnleggende menneskerettigheter. Foreldrene til Jina har vært veldig modige som har turt å stå imot regjeringen. De har nektet å tro på historien som regjeringen har diktet opp. Når de forteller sannheten risikerer de livet. I tillegg har to ansatte ved sykehuset i Tehran valgt å gå ut i media og fortelle sannheten. Rett etter begravelsen av Jina Amini begynte demonstrasjonen i byen Saqez som er hennes fødested. Deretter spredde de seg raskt over hele Iran. Slagordet Jin , Zyian, Azadi (Kvinner, Liv, Frihet!) ble brukt i Øst-Kurdistan, Iran og store deler av verden som støtte til kvinnekampen i Iran.

Det islamske regimet har helt siden 1979 misbrukt sin makt og Islam for å undertrykke befolkningen. Flere ganger tidligere har det vært demonstrasjoner i Iran og mange har mistet livet, som i 2009, 2017, og 2019. Bare i november 2019 ble 1500 mennesker drept. Forskjellen denne gangen er samholdet mellom de ulike etniske nasjonalitetene i Iran og støtten de får verden over. Det bor flere nasjoner i Iran; kurdere, arabere, persere, balutsjere, aserbajdsjanere og turkmener. Iran har tidligere klart å slå ned demonstrasjoner ved å lage splittelse mellom de ulike nasjonene. Nå ser de ut til at alle støtter hverandre i denne viktige kampen. Det iranske regimet hevder at de ulike nasjonene vil er separatister og vil dele opp Iran i flere biter.

Sakens kjerne er hverken hijaben eller egen selvstendighet for de ulike nasjonene, med grunnleggende menneskerettigheter som ikke blir brutt. Alle nasjonene vil ha de samme rettighetene som majoriteten i Iran. Blant annet retten til morsmål, retten til å påvirke hvem som skal styre landet og retten til selv å bestemme hvordan man skal kle seg. Man vil dele makten i et føderalsystem der alle etniske nasjonaliteter blir med i parlamentet og regjeringen. Det skal holdes demokratiske valg hvert fjerde år med nøytrale observatører fra verdens valg-organisasjoner.

Det internasjonale samfunnet

Det Internasjonale samfunnet har et moralsk ansvar for å reagere mot det iranske regimet. Frem til nå har det ikke vært mye reaksjon fra statslederne. Det er bare vanlige folk som går ut i gatene og støtter kampen for friheten. Iran støtter de ulike sjia-gruppene i Midtøsten og skaper mye politisk ustabilitet og uro. For eksempel i Irak, Syria, Libanon, Jemen og Palestina. Iran har også utført terroraksjoner mot folk som bor utenfor Irans grenser. Blant annet mot de to store kurdiske ledere Dr. Abdirahman Qasimlo som ble drept i Østerrike og Dr Sadeq Sharafkandi som ble drept i Berlin. Mange mener også angrepet på William Nygård i Norge ble utført av det iranske regimet.

Kurdere fra Iran som bor i Sør Kurdistan (Nord-Irak) har blitt angrepet mange ganger, senest de siste månedene (28/9 og 14/11). Selv barneskolene blir ikke spart for grusomhetene til regimet. Flere barn, kvinner og eldre er blant de drepte under angrepene fra droner og raketter.

Atomvåpen

Iran er en trussel mot verdenssamfunnet når det nå er i ferd med å bygge atomvåpen. De har flere ganger truet med å angripe land som Israel og Saudi Arabia. Sanksjonene som er brukt mot Iran har i grunn ikke hatt noen effekt på selve regimet, det er folket i Iran det går utover.

Brudd på menneskerettigheter

FN har tidligere fordømt brudd på menneskerettigheter i Iran. De europeiske demokratiske landene forholder seg til FN konvensjonen, men lukker øyene for det som skjer i Iran. De velger å fortsette å handle med iranske regimet og bryr seg lite om alle henrettelsene, og undertrykkelsen som skjer i Iran. Men de begynte å reagere da det ble bevist at Russland bruker iranske droner i Ukraina.

Folk har lidd mye og nå har de fått nok. De vil ikke ha prestestyret, de vil leve i frihet. Folket i Iran og Øst- Kurdistan burde ha fått mer støtte. Hver dag blir flere og flere drept, og regimet slår stadig hardere ned på de kurdiske og balutsjiske områdene enn hva de gjør i for eksempel i Teheran. Det er mange måter verdens-samfunnet kan reagere på, gjennom blant annet å stenge Irans ambassader i Europa og hente hjem sine diplomater fra Iran.

Skal vi stoppe blodbadet i Irans gater må vi støtte: JIN, ZHIAN, AZADI (KVINNE, LIV, FRIHET).

Karim Allahweysi 19.11.2022

Karim Allaweysi til høyre på bildet.