Ikke invitér Iran til fredsprisutdelingen

Siavavash Mobasheri og flere andre reiser kravet til Noblekomiteen om ikke å invitere Iran til fredsprisutdelingen. Se Avisa Oslo

Den svenske nobelstiftelsen har bestemt at Irans ambassadør ikke får være til stede når årets nobelpriser skal deles ut i Stockholm. De begrunner dette med den urolige situasjonen i Iran hvor mange demonstranter er blitt drept. Mobasheri ber Nobelkomiteen i Norge om å følge opp.

Siavash Mobasheri