Spørsmål til Utenriksministeren

Ingrid Fiskaa (Sosialistisk Venstreparti) har stilt følgende betimelige spørsmål til Utenriksministeren.

Spørsmål

Ingrid Fiskaa (SV): NATOs generalsekretær seier at Tyrkia har rett til å forsvara seg mot terrorhandlingar.
Er utanriksministeren einig med Jens Stoltenberg i at bombinga av Aleppo og Kobani i Syria nyleg var sjølvforsvar, eller meiner ministeren at det er eit brot med folkeretten å angripa tettbebygde strøk i naboland?

Les mer om bakgrunnen her.

Ingrid Fiskaa